24 stycznia 2022
Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego w Polsce - raport

Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego w Polsce – raport

Polecamy lekturę najnowszego raportu opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny na temat kryzysu polskiej polityki przestrzennej.  Już pierwsza strona dokumentu z wyliczeniami jest zatrważająca: 84,3 mld PLN to roczny koszt nieprawidłowej i nieoptymalnej lokalizacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej (w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi średnio 2200 PLN), a 7,9 mln osób zamieszkuje obszary zagrożone powodzią i podtopieniem. […]

Czytaj dalej…

19 stycznia 2022

Wszystkim miłośnikom Doliny Miłości, naszym sympatykom i tym, którym ochrona przyrody jest bliska, nieśmiało przypominamy, że można nas wspierać. Na przykład tu: http://gajanet.pl/wesprzyj-nas/ lub wpłacając darowiznę bezpośrednio na nasze konto. Obecnie, w trosce o bezpieczeństwo, ale też żeby usprawnić i uprzyjemnić turystom zwiedzanie Doliny Miłości, właśnie na nią potrzebujemy największego wsparcia. Gwarantujemy, że każda złotówka zostanie dobrze wydana na bieżące utrzymanie Parku, a Park się nam za to odwdzięczy! […]

Czytaj dalej…

31 grudnia 2021
Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” - kampania informacyjna

Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” – kampania informacyjna

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywy parasolowej mającej na celu sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem, UE opublikowała w maju 2020 r. dwie kluczowe strategie, które mogą odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu naszych systemów żywnościowych: strategię UE w zakresie różnorodności biologicznej i Strategia UE „od pola do stołu”. Strategie te obejmują kilka dobrych kroków w kierunku sprawiedliwszej i bardziej ekologicznej przyszłości żywności i rolnictwa w UE, wyznaczając cele ograniczenia na przykład […]

Czytaj dalej…

30 grudnia 2021
Jak zwrócić uwagę żeglarzy na problem związany z gatunkami inwazyjnymi w Morzu Bałtyckim?

Jak zwrócić uwagę żeglarzy na problem związany z gatunkami inwazyjnymi w Morzu Bałtyckim?

Gatunki inwazyjne mogą rozprzestrzeniać się za pośrednictwem wielu różnych wektorów, takich jak łodzie rekreacyjne. Żeglarstwo rekreacyjne może w szczególności przyczynić się do wtórnego rozprzestrzeniania się gatunków w Morzu Bałtyckim, ponieważ małe statki mogą odwiedzać obszary niedostępne dla żeglugi komercyjnej, takie jak parki narodowe na archipelagu. […]

Czytaj dalej…

18 grudnia 2021
Nowa ustawa o gatunkach obcych 

Nowa ustawa o gatunkach obcych 

18 grudnia weszła w życie ustawa o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718), transponująca przepisy unijne zawarte w rozporządzeniu w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r.). Wspomniane rozporządzenie UE reguluje kwestie takie, jak wykaz inwazyjnych gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla Unii Europejskiej oraz dla poszczególnych państw członkowskich, […]

Czytaj dalej…

7 grudnia 2021
Debata „30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania” już 08.12.2021 r.

Debata „30 lat razem – retrospektywa i perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Pomerania” już 08.12.2021 r.

W tym roku mija 30 rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dnia 17 czerwca 1991 roku. Fakt ten otworzył między innymi możliwość wypełnienia nowymi treściami transgranicznej rzeczywistości na pograniczu polsko-niemieckim. Jej wynikiem była podpisana 15 grudnia 1995 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie umowa o utworzeniu Euroregionu Pomerania. Jej sygnatariuszami byli: […]

Czytaj dalej…

7 grudnia 2021
Znajdź nas na EKO MAPIE

Znajdź nas na EKO MAPIE

Ecohub to Grupa Medialna ds. Środowiska i Ekologii, działająca od 2019 roku. Jej cel jest dwojaki – zwiększanie świadomości na temat zmian klimatycznych i kwestii środowiskowych na całym świecie (informacje i filmy publikowane na mediach społecznościowych) oraz umożliwienie kontaktu i współpracy między podobnie działającymi organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem m.in. EcoHub Map. Federacja Zielonych „GAJA” też widnieje na Eko Mapie 🙂 […]

Czytaj dalej…

26 listopada 2021
Zostań Łowcą Obcych

Zostań Łowcą Obcych

Inicjatywa ŁOWCA OBCYCH jest efektem podjęcia badań dotyczących niekontrolowanego przenikaniu epibiontów krewetek ozdobnych na rynek akwarystyczny oraz do środowiska naturalnego, a jednocześnie próby szerszego spojrzenia na problem nieprzestrzegania przepisów prawnych, niedostatecznego poziomu edukacji właścicieli akwariów, a także uwalniania gatunków akwariowych do wód naturalnych. […]

Czytaj dalej…

26 listopada 2021
Zmiany w projekcie INT162

Zmiany w projekcie INT162 • Änderungen am INT162-Projekt

W nawiązaniu do następstw pandemii COVID-19 oraz licznych utrudnień w realizacji głównych działań ochrony czynnej, w projekcie  pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” wprowadzone zostały istotne zmiany. Wszystkie zmiany wymagały akceptacji Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz Instytucji Zarządzającej. […]

Czytaj dalej…

24 listopada 2021
Co o wilku wiedzieć warto? - szkolenie 10.11.2021 r.

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie, tj. organu opiniodawczo-doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na posiedzeniu tym, członkowie Rady wybrali swoje prezydium – Wiceprzewodniczącym Rady został dr inż. Jakub Skorupski, Prezes Federacji Zielonych „GAJA”. […]

Czytaj dalej…

24 listopada 2021
"Rozpoczęcie ruchu społecznego" - webinarium już 01.12.2021 r.

„Rozpoczęcie ruchu społecznego” – webinarium już 01.12.2021 r.

Reverse the Red  to globalny ruch, który rozpala strategiczne działania i optymizm, aby zapewnić przetrwanie gatunków i ekosystemów. Jednym z celów Reverse the Red jest wzmacnianie społeczności poprzez tworzenie ruchu społecznego, który mobilizuje społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz bioróżnorodności. Obszary chronione mają ruch 30×30, który ma na celu ochronę 30% lądu i oceanów do 2030 roku. […]

Czytaj dalej…

24 listopada 2021
Ulotka projektu INT162

Ulotka projektu INT162 • Flyer zum Projekt INT162

Kolejnym z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” było wydanie ulotki dotyczącej znaczenia muraw dla bioróżnorodności, sposobów ochrony tego siedliska oraz założeń i finansowania projektu. Zaprojektowaniem i wykonaniem materiału zajął się partner projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald. […]

Czytaj dalej…

23 listopada 2021
Pracujemy zdalnie z uwagi na COVID-19

Pracujemy zdalnie z uwagi na COVID-19

W związku z wzrastającym poziomem zachorowalności na COVID-19 biuro Federacji Zielonych „GAJA” przy ulicy 5 Lipca 45 w Szczecinie pozostanie nieczynne do odwołania. Pracownicy Stowarzyszenia procują obecnie w domach. Kontakt możliwy jest teraz wyłącznie mailowo: fzbiuro@gajanet.pl […]

Czytaj dalej…

22 listopada 2021
Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego - webinarium już 07.12.2021 r.

Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego – webinarium już 07.12.2021 r.

Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. „VLAMV” oraz Federacja Zielonych „GAJA” przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego zapraszają na polsko-niemieckie seminarium organizowane w ramach projektu „Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”. […]

Czytaj dalej…

17 listopada 2021
Ustawienia

Spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg VI A MV/BB/PL – 24.11.2021r.

Fundusze zewnętrzne stanowią główne źródło finansowe, dzięki którym organizacje pozarządowe są w stanie realizować liczne projekty z zakresu ochrony przyrody. Jednym z nich jest polsko -niemiecki Program Współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. […]

Czytaj dalej…

15 listopada 2021
Spotkanie on-line #DajmyDrzewomPrawo już 17.11.2021

Spotkanie on-line #DajmyDrzewomPrawo już 17.11.2021

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza na spotkanie on-line w dniu 17.11.2021 w godz.17-19.00, pn. Dajmy drzewom prawo. Podczas wydarzenia przedstawiciele FER wspólnie z mec. Magdaleną Bar przedstawią propozycje zmian prawnych (generalny zarys), które zdaniem Fundacji są konieczne by zapewnić realną ochronę drzew w naszym kraju. […]

Czytaj dalej…

8 listopada 2021
Nowa edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Nowa edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska WATCHDOG zaprasza mieszkańców północno-zachodniej Polski do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. […]

Czytaj dalej…

5 listopada 2021
Inwazyjne gatunki obce - szkolenie

Inwazyjne gatunki obce – szkolenie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje dwudniowe szkolenie online pn. Inwazyjne gatunki obce – charakterystyka gatunków i metody ich zwalczania. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat inwazyjnych gatunków obcych (IGO) uznanych za stwarzające zagrożenie dla Polski i UE, ich charakterystyka, sposoby zwalczania, a także poznanie priorytetowych dróg wprowadzania IGO do środowiska i rozprzestrzeniania się ich, oraz zapoznanie się z podstawami prawnymi dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu […]

Czytaj dalej…

3 listopada 2021
Jesienna odsłona Doliny Miłości

Jesienna odsłona Doliny Miłości

Cały zabytkowy park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, gm. Chojna przybrał jesienne barwy. Ścieżka przyrodnicza została już udrożniona po skutkach ostatnich silnych wiatrów. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa na jesienne spacery w słoneczne i bezdeszczowe dni. […]

Czytaj dalej…

28 października 2021
Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19 - relacja z webinarium

Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19 – relacja z webinarium

W dniu 28.10.2021 r. się drugie i zarazem ostatnie webinarium realizowane w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”. […]

Czytaj dalej…

12 października 2021
Prezentacja „Koncepcji zmiany użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19” - webinarium już 28.10.2021 r.

Prezentacja „Koncepcji zmiany użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19” – webinarium już 28.10.2021 r.

Serdecznie zapraszamy na drugie  polsko-niemieckie webinarium organizowane w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19„. Tym razem wydarzenie dotyczyć będzie aktualnej formy udostępnienia parku oraz jego walorów przyrodniczo-kulturalnych. […]

Czytaj dalej…

12 października 2021
Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu  najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - relacja z webinarium

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – relacja z webinarium

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się webinarium mające na celu wymianę wiedzy i transfer doświadczeń w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi. Wydarzenie skierowane było do specjalistów z zakresu rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz ochrony środowiska w rolnictwie, aktywistów i wolontariuszy pracujących na rzecz promocji i wdrażania zasad ochrony środowiska w rolnictwie, reprezentantów społeczności lokalnych, rolników i wszystkich zainteresowanych tematem rolnictwa zrównoważonego. […]

Czytaj dalej…

8 października 2021
Nowa ustawa o gatunkach obcych 

Inwazyjne gatunki karpi i raków niszczą ekosystemy jezior – artykuł

W witrynie Zielona Interia zamieszczony został ciekawy artykuł  dotyczący skutków wprowadzania do obcych gatunków zwierząt  – konkretnie ryb i raków do rodzimej przyrody. Zachęcamy do lektury: https://zielona.interia.pl/przyroda/news-inwazyjne-gatunki-karpi-i-rakow-niszcza-ekosystemy-jezior,nId,5567846 Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo w zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy  realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”. […]

Czytaj dalej…

29 września 2021
Kontynuacja koszenia i usuwania krzewów na murawach kserotermicznych w projekcie INT162

Kontynuacja koszenia i usuwania krzewów na murawach kserotermicznych w projekcie INT162 • Fortsetzung der Mahd und der Entbuschung auf den Trockenrasenflächen im Projekt INT162

Rozpoczęty został kolejny etap realizacji  zabiegów ochronnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Termin zabiegów dostosowany został do „potrzeb siedliska”, tak by wszystkie najcenniejsze ciepłolubne gatunki roślin miały możliwość wysiania nasion.  Łącznie wykoszono 10 ha muraw kserotermicznych i usunięto odrosty krzewów z 7,26 ha ich powierzchni. Cała biomasa została zgrabiona i wyniesiona z terenu muraw, by przeciwdziałać powstawaniu wojłoku. Wykonywanie prac, jak co roku, utrudniały […]

Czytaj dalej…

28 września 2021
Uroczyste otwarcie alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności

Uroczyste otwarcie alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności – relacja filmowa

W dniu 15 września br. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie alei transgranicznej Buk-Blankensee, która została posadzona po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” – partnera wiodącego projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim oraz w powiecie Vorpommern-Greifswald, natomiast po stronie niemieckiej przez Partnera projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald. […]

Czytaj dalej…

28 września 2021
Zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu się ASF a realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

ASF ponownie utrudnia realizację projektu INT162 • ASF erschwert schon wieder die Umsetzung des Projekts INT162

Już nie tylko nowe grodzenie przedzielające murawy kserotermiczne w miejscowościach Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Staffelde, Neu Rossow, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej) utrudnia realizację zabiegów w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.  Spełnił się jeden z czarnych, przewidywanych scenariuszy i w związku z odnalezieniem martwej, zakażonej świni w regionie miejscowości Blumenhagen – oficjalnie zamknięty został wszelki dostęp do murawy kserotermicznej w granicach obszaru Natura 2000 Müllerberge […]

Czytaj dalej…

27 września 2021
Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry

Tworzenie polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry • Vernetzung der deutschen und polnischen im Naturschutz ehrenamtlich Engagierten im Unteren Odertal

W dniu 25.09.2021 r. w Szczecinie odbyły się warsztaty z zakresu Tworzenia polsko-niemieckiej sieci kooperacji osób zaangażowanych społecznie w ochronę przyrody w Dolinie Dolnej Odry w ramach projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135). Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry,  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów działających na terenie Polski i Niemiec w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu, turystyki itp. […]

Czytaj dalej…

22 września 2021
Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody

Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody

Rewilding Oder Delta to stowarzyszenie założone w 2019 roku jako efekt wieloletniego zaangażowania i współpracy polskich i niemieckich organizacji, wdraża wspólnie z partnerami z zakresu ochrony przyrody, polityki, gospodarki i turystyki transgraniczne działania ochronne metodą rewildingu. Stowarzyszenie podejmuje praktyczne kroki dla renaturyzacji oraz zapewnienia dynamicznych i naturalnych procesów w Delcie Odry stanowiącej ważne siedlisko oraz szlak migracyjny dla wielu dzikich gatunków zwierząt. […]

Czytaj dalej…

22 września 2021
Wakacyjne spacery po Dolinie Miłości

WEBINARIUM „TURYSTYKA PRZYRODNICZA W DOBIE PANDEMII COVID-19 – DOŚWIADCZENIA Z OBSZARU POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA”

We wtorek 21 września br. Federacja Zielonych „GAJA” przeprowdziła polsko-niemieckie webinarium p.n.: „Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza”. Seminarium jest jednym z działań w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19″. […]

Czytaj dalej…

22 września 2021
Modelowy program podnoszenia wiedzy rolników o Zwykłej Dobrej praktyce Rolniczej jako wdrażanie acquis UE w zakresie środowiska” (2007)

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r. • Внедрение наилучших практик охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси - ПРИГЛАШАЕМ на онлайн конференцию 28 сентября 2021 года

   Zapraszamy specjalistów z zakresu rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz ochrony środowiska w rolnictwie, aktywistów i wolontariuszy pracujących na rzecz promocji i wdrażania zasad ochrony środowiska w rolnictwie, reprezentantów społeczności lokalnych, rolników i wszystkich zainteresowanym. Celem webinarium jest wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi. […]

Czytaj dalej…

17 września 2021
Uroczyste otwarcie alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności

Uroczyste otwarcie alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności

W dniu 15 września br. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie alei transgranicznej Buk-Blankensee, która została posadzona po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” – partnera wiodącego projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim oraz w powiecie Vorpommern-Greifswald, natomiast po stronie niemieckiej przez Partnera projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald. Aleja składa się łącznie ze 100 drzew: 50 […]

Czytaj dalej…

16 września 2021
Kolejne nieprzewidywalne sytuacje w projekcie INT162

Kolejne nieprzewidywalne sytuacje w projekcie INT162 • Weitere unvorhersehbare Situationen im Projekt INT162

Tak jak w przypadku większości projektów przyrodniczych realizowanych z funduszy zewnętrznych, nieprzewidziane wcześnie sytuacje zdarzają się w trakcie realizacji projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.  Najlepszymi przykładami mogły być dotychczasowe skutki pandemii COVID-19 oraz ograniczenia i metody przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Niestety, utrudnienia w realizacji zabiegów ochronnych powodują teraz także skutki zmian klimatycznych. […]

Czytaj dalej…

16 września 2021
Zapylacze przejmują Parlament Europejski w dniach 27-30 września!

Zapylacze przejmują Parlament Europejski w dniach 27-30 września!

Od 2012 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli corocznie odbywa się Europejski Tydzień Pszczół i Zapylania, nieformalnie nazwany „Tygodniem Pszczół”. W 2021 r. wydarzenie zostało przemianowane na „Europejski Tydzień Zapylania” w celu osiągnięcia bardziej integracyjnych ram współpracy, które koncentrują się na wszystkich typach europejskich zapylaczy. Najbliższe wydarzenie odbędzie się online w dniach 27-30 września. Niestety, w związku z ograniczeniami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, w formie online. […]

Czytaj dalej…

14 września 2021
"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

„Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza” – webinarium już 21.09.2021 r. • "Naturtourismus in Zeiten der COVID-19-Pandemie - Er-fahrungen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet" - Webinar am 21.09.2021

Serdecznie zapraszamy  na polsko-niemieckie webinarium organizowane w ramach projektu „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19„, na którym omówione zostaną dobre praktyki, problemy i wyzwania dla turystyki przyrodniczej, związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w polskiej i niemieckiej części Pomorza. […]

Czytaj dalej…

13 września 2021
Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

Z radością informujemy, iż  najbliższą środę, 15 września br.  odbędzie się  uroczystość oficjalnego otwarcia alei transgranicznej, która została posadzona po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, jako działanie w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim oraz w powiecie Vorpommern-Greifswald. […]

Czytaj dalej…

10 września 2021
V FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW - 1-2.10.2021 r.

V FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW – 1-2.10.2021 r.

Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia zaprasza wszystkich przyjaciół drzew, aktywistów, profesjonalistów, władze samorządowe, urzędników, zarządców zieleni, którzy szukają pomysłów jak skutecznie chronić, opiekować się drzewami i angażować do tego innych,  na ogólnopolskie V FORUM PRZYJACIÓŁ DRZEW poświęcone standardom, zmianom prawnym i działaniom społecznym dla drzew, które odbędzie się 1-2 października 2021r. w Zamku Kliczków k. Bolesławca Po fali wycinek, która stała się faktem w wielu miastach i wsiach Polski, powoli i w niektórych […]

Czytaj dalej…

9 września 2021
Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162

Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162 • Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Raubtierangriffen im Projekt INT162

Jak pisaliśmy już pod koniec maja br., oprócz wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej), w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) od 2020 r. prowadzony jest także wypas owiec w rezerwacie Radewitzer Heide w powiecie Vorpommern-Greifswald, Meklemburgii Pomorza-Przedniego. […]

Czytaj dalej…

7 września 2021
Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!

Konferencja OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO już 21.09.2021 r.!

Uniwersytet Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na konferencję: „OZE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – ŚRODOWISKO, TECHNOLOGIE, SPOŁECZEŃSTWO” mającą na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzację racjonalnych sposobów ich eksploatacji zarówno w środowisku naukowym, jak i  wśród pracowników instytucji zajmujących się eksploatacją i ochroną środowiska oraz jednostek samorządów terytorialnych województwa zachodniopomorskiego. […]

Czytaj dalej…

7 września 2021
„EKSplozja pomysłów" - bezpłatne szkolenie online dla młodzieży już w dniach 24-25.09.2021 r.!

„EKSplozja pomysłów” – bezpłatne szkolenie online dla młodzieży już w dniach 24-25.09.2021 r.!

Czy szukacie środków na realizację swoich działań? Prowadzicie działalność w lokalnej społeczności? Nie wiecie, jak zacząć realizować taki projekt i gdzie ubiegać się o fundusze? Pracujecie z młodzieżą w wieku 18-30 lat? A może sami dopiero zaczynacie przygodę z działaniami społecznymi? Macie ukończone 18 lat i chcielibyście działać społecznie? Nie wiecie, od czego zacząć? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi twierdząco – bezpłatne szkolenie online „EKSplozja Pomysłów” jest […]

Czytaj dalej…

1 września 2021
Czy zezwolenia na doświadczenia na żywych zwierzętach będą teraz tajne?

Czy zezwolenia na doświadczenia na żywych zwierzętach będą teraz tajne?

Pod koniec lipca b.r. do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, który jest odpowiedzią na zainicjowane przez Komisję Europejską postępowanie formalne wobec Polski w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych związanych z ochroną zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. […]

Czytaj dalej…

29 lipca 2021
Zielony status gatunków IUCN

Zielony status gatunków IUCN

W dniu 28 lipca 2021.  międzynarodowy zespół naukowców, opublikował w  Conservation Biology , że po raz pierwszy stosuje  Zielony statusu gatunków IUCN, nowy globalny standard  pomiaru skuteczności działań ochronnych przy użyciu naukowego miernika odbudowy populacji gatunków. Ma on na celu ukazać jak blisko jest gatunek do osiągnięcia pełnej ekologicznie funkcjonalności w całym swoim zasięgu terytorialnym i ile odzyskał dzięki przeprowadzonym już  działaniom ochronnym.  W pracy przedstawiono […]

Czytaj dalej…

24 lipca 2021
FEnIKS tkwi w popiołach. Informacja prasowa o stanowisku NGO wobec Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

FEnIKS tkwi w popiołach. Informacja prasowa o stanowisku NGO wobec Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko) to największy program w ramach siedmioletniej perspektywy budżetowej całej Unii Europejskiej. Opiewa na kwotę ponad 25 mld euro i jest nawet większy od części grantowej Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne w jego sprawie. Przedstawiony na nich projekt jest daleki od doskonałości. […]

Czytaj dalej…

22 lipca 2021
"Mamy pół roku. Zielona transformacja będzie prospołeczna albo nieskuteczna" - artykuł

Widmo inwazji – artykuł

W ramach poszerzania wiedzy na temat zagrożenia dla rodzimej przyrody ze strony obcych gatunków inwazyjnych, przytaczamy skrót bardzo ciekawego artykułu, który ukazał się w nr 27/7/07 czasopisma  „Polityka”. Poniższy skrót zamieszczony został w portalu Wędkarskiego Centrum Wymiany Informacji. […]

Czytaj dalej…

12 lipca 2021
Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii (2017)

Nowa ustawa o gatunkach obcych

28 czerwca Sejm przyjął i przekazał do Senatu – projekt nowej ustawy o gatunkach obcych. Przedmiotowy akt ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego  działań zaradczych związanych z wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych (tj. gatunków, które występują w przyrodzie poza swoim naturalnym zasięgiem). […]

Czytaj dalej…

10 lipca 2021
Jak myśliwi, wędkarze i rybacy mogą wspierać zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych?

Jak myśliwi, wędkarze i rybacy mogą wspierać zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych?

Problem obcych gatunków inwazyjnych jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla rodzimych biotopów. Gatunki te generują znaczne straty ekonomiczne, a często również zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pomimo próby wprowadzania rozwiązań systemowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, wciąż brak jest skutecznych metod wielkoskalowego usuwania i kontroli rozprzestrzeniania się wielu obcych gatunków inwazyjnych. Problem ten dotyczy nie tylko gatunków reprezentujących różne grupy […]

Czytaj dalej…

5 lipca 2021
Wakacyjne spacery po Dolinie Miłości

Wakacyjne spacery po Dolinie Miłości

Zabytkowy park „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, gm. Chojna to jedno z idealnych miejsc na wakacyjne spacery. Dla mało wytrwałych turystów polecamy spacer z Zatoni Dolnej do stawów „Adama” i „Ewy” i z powrotem – trasa zajmuje około 60 minut. Ścieżka jest wyrównana z minimalnym nachyleniem, a na terenie przyległym do stawów znajdują się ławeczki do odpoczynku. […]

Czytaj dalej…

1 lipca 2021
Terenowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony muraw kserotermicznych

Terenowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony muraw kserotermicznych • Erfahrungsaustausch vor Ort im Bereich des Schutzes der Trockenrasen

Jednym z ważnych kryteriów przyznawanych funduszy unijnych z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na działania dedykowane zachowaniu bioróżnorodności jest powiązanie planowanego przedsięwzięcia  z innymi zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami / inicjatywami w tym zakresie. Odbiorcy każdego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, powinni mieć możliwość korzystania ze wspólnych doświadczeń oraz nawiązanej współpracy w rejonie […]

Czytaj dalej…

25 czerwca 2021
Obce gatunki ryb w polskich wodach cz. II - ściągnięte z NATURALNIE Blog historii naturalnej

Obce gatunki ryb w polskich wodach cz. II – ściągnięte z NATURALNIE Blog historii naturalnej

Wszystkich zainteresowanych tematem obcych gatunków inwazyjnych ryb, proponujemy lekturę kolejnego wpisu Miachała Stachacza zamieszczonego na Blogu historii naturalnej NATURALNIE. Tym razem opis dotyczy pstrągów tęczowego i źródlanego, sumika amerykańskiego, trawianki oraz głowacicy. Z treścią wpisu można się zapoznać na: www.kalcyt.blogspot.com/2012/03/obce-gatunki-ryb-w-polskich-wodach-cz.html lub TUTAJ.   Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo także w zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków […]

Czytaj dalej…

24 czerwca 2021
Promocja projektu INT162 podczas seminarium i warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacyjne Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Promocja projektu INT162 podczas seminarium i warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacyjne Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego • Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt INT162 während des Seminars und des Workshops, die von dem Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung organisiert wurden

W dniu 24.06.2021 r w Grünz odbyło się seminarium z warsztatami terenowymi poświęcone tematyce: „Sieć Natura 2000 – siedliska i charakterystyczne gatunki muraw kserotermicznych”. […]

Czytaj dalej…

21 czerwca 2021
"Drzewiej - pamięć szczecińskich drzew" - prelekcje online już 19.06.2021 r.

Opowiedzieliśmy o ochronie szczecińskich drzew i nie tylko …. • Wir sprachen über den Schutz der Bäume in Szczecin sowie über weitere Themen ....

W ubiegłą sobotę 19.06 za pośrednictwem kanału YOUTUBE odbyło się bezpłatne wydarzenie pn. „Drzewiej – pamięć szczecińskich drzew”, podczas którego wygłoszone zostały prelekcje związane luźno z tematem przewodnim, czyli „drzewami”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Chowaniec i Rzucaj Nie Gadaj – Podcast RPG w ramach Programu Społecznik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. […]

Czytaj dalej…

18 czerwca 2021
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej w projekcie INT162 – usuwanie odrośli krzewów • Fortsetzung der Schutzmaßnahmen im Projekt INT162 – Beseitigung der Wurzelaustriebe der Sträucher

Niskie temperatury z początku wiosny br. opóźniły sezon wegetacyjny o co najmniej dwa tygodnie. Niestety, z początkiem czerwca bardzo rozwinęły się odrośla krzewów i samosiejek drzew, które wycinaliśmy i karczowaliśmy w 2020 r. na płatach muraw, w ramach projektu pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162). […]

Czytaj dalej…

17 czerwca 2021
„Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego” – relacja z webinarium

„Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego” – relacja z webinarium

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze webinarium w ramach projektu pn.  „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina” – realizowanego przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” oraz Stowarzyszeniem Zarządzania Krajobrazem i Ochrony Gatunków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim VLAMV, przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego . […]

Czytaj dalej…

16 czerwca 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” – relacja z szóstego szkolenia w ramach projektu INT142

Za nami ostatnie, szóste szkolenie praktyczne w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”. Wydarzenie odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 r., za pośrednictwem platformy ZOOM, a jego temat dotyczył głównie  „Pielęgnacji drzew w wieku powyżej 20 lat”. […]

Czytaj dalej…

11 czerwca 2021
Wesprzyj nas przez panel WPŁACAM.NGO.PL

Wesprzyj nas przez panel WPŁACAM.NGO.PL

Dzięki nowej usłudze WPŁACAM na portalu NGO.pl – Federacja Zielonych „GAJA” zyskała nowe możliwości starania się o materialne wsparcie dla statutowej działalności. Celem ww. serwisu jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do tworzenia i zarządzania Darowiznami on-line oraz udostępnienie narzędzi zewnętrznego operatora płatności internetowych, w celu ułatwienia dokonywania przelewów. W najbliższych dniach uruchomimy ten panel, co w znacznym […]

Czytaj dalej…

11 czerwca 2021
DWIE DEKADY WSPÓŁPRACY - dwudziestolecie programu RITA

DWIE DEKADY WSPÓŁPRACY – dwudziestolecie programu RITA

Program RITA został zainicjowany w 2000 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i od tego czasu jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Narodził się z przekonania, że polskie doświadczenie transformacji to coś, czym warto się dzielić. Polsce udało się dokonać udanych zmian w wielu obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Przemiany w Polsce mogą służyć jako przykład (nie wzór!) dla przemian w regionie. […]

Czytaj dalej…

9 czerwca 2021
"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.

„Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego” – webinarium już 17 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” oraz Verein für Landschaftsp-flege und Arten-schutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V., przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego zapraszają na na polsko-niemieckie webinarium organizowane w ramach projektu „Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”. […]

Czytaj dalej…

9 czerwca 2021
Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce” • Präsentation des Projekts INT162 während des Webinars zum Thema „Trockenrasenpflege in Deutschland und in Polen”

W dniu 9 czerwca 2021. odbyło się webinarium poświęcone tematyce ściśle związanej z ochroną muraw kserotermicznych. Wydarzenie zorganizowane było przez  Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nadleśnictwami Chojna i Mieszkowice – w ramach projektu pn.  „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135). […]

Czytaj dalej…

9 czerwca 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” – relacja z piątego szkolenia w ramach projektu INT142

W dniu 9 czerwca 2021 r., za pośrednictwem platformy ZOOM, odbyło już piąte ze szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”  projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”. […]

Czytaj dalej…

8 czerwca 2021
Seria wywiadów organizacji członkowskich European Green Belt - działamy i utrzymujemy łączność mimo trudnych czasów

Seria wywiadów organizacji członkowskich European Green Belt – działamy i utrzymujemy łączność mimo trudnych czasów

Czas pandemii COVID-19 przez ubiegły rok uniemożliwiał bądź w znacznym stopniu utrudniał organizację licznych bezpośrednich spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych. Lockdowny ogłoszone w wielu krajach ograniczały nasze kontakty tylko do formy online. Stowarzyszenie European Green Belt (którego członkiem jest także Federacja Zielonych „GAJA”) postanowiło ożywić ten czas rozłąki i stworzyć internetowy projekt wywiadu ze swoimi 23 organizacjami partnerskimi z 20 krajów. […]

Czytaj dalej…

2 czerwca 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” – relacja z czwartego szkolenia w ramach projektu INT142

W dniu 2 czerwca br. odbyło się kolejne szkolenie w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”  projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”. Wydarzenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Partnera niemieckiego projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. […]

Czytaj dalej…

1 czerwca 2021
Obce gatunki ryb w polskich wodach cz. II - ściągnięte z NATURALNIE Blog historii naturalnej

Obce gatunki ryb w polskich wodach cz. I – ściągnięte z NATURALNIE Blog historii naturalnej

Wszystkich zainteresowanych tematem obcych gatunków inwazyjnych ryb, proponujemy lekturę wpisu Miachała Stachacza zamieszczonego na Blogu historii naturalnej NATURALNIE. Opis dotyczy karpia, amura i tołpygi, karasia srebrzystego oraz czebaczka amurskiego. Z treścią wpisu można się zapoznać na: www.kalcyt.blogspot.com/2012/02/obce-gatunki-ryb-w-polskich-wodach.html lub TUTAJ.   Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo także w zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy  realizowanego przez Federację […]

Czytaj dalej…

31 maja 2021
Ogłoszenie nr 2020-10132-16600

Ogłoszenie nr 2021-10132-51519

Zamówienie na wykonanie  wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla zabytkowej alei drzew położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 206 pomiędzy miejscowościami Jacinki – Nacław, gmina Polanów – tj. usługi w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” zostało dziś ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2021-10132-51519. […]

Czytaj dalej…

31 maja 2021
Dodatkowe działania wypasu na murawach projektu INT162

Dodatkowe działania wypasu na murawach projektu INT162 • Zusätzliche Beweidung auf Trockenrasenflächen im Projekt INT162

Oprócz wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej), w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) prowadzony jest także wypas owiec na obszarze Radewitzer Heide w powiecie Vorpommern-Greifswald, Meklemburgii Pomorza-Przedniego. […]

Czytaj dalej…

28 maja 2021
DWUSETNE URODZINY DĘBU KSIĄŻĘCEGO

DWUSETNE URODZINY DĘBU KSIĄŻĘCEGO

Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe „Za Horyzont” prowadzące na zlecenie Gminy Miasto Szczecin Centrum Edukacji Leśnej „Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 12 w Zdrojach zaprasza w sobotę (29.05.2021 r.) na wydarzenie pn. DWUSETNE URODZINY DĘBU KSIĄŻĘCEGO NAD JEZIOREM SZMARAGDOWYM. […]

Czytaj dalej…

27 maja 2021
Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów

Siedliska muraw w Brandenurgii – cykl artykułów • Trockenrasen als Lebensräume in Brandenurg – eine Artikelserie

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej rozmieszczenia i walorów siedlisk murawowych w zasięgu terytorialnym projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), tym razem polecamy trzy artykuły Franka Zimmermanna, opublikowane czasopismie Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg  z 2014 r. (23), zeszyty 3-4 str. 64-67, 68-71 i 74-81. […]

Czytaj dalej…

26 maja 2021
Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Dzięki projektowi INT142 powstał nowy odcinek alei transgranicznej

Na początku kwietnia, w ramach projektu pn. Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald  posadzone zostało 50 dębów szypułkowych (po stronie polskiej) oraz 50 jarzębów brekinia (po stronie niemieckiej) uzupełniających istniejącą aleję pomiędzy miejscowościami Blankensee i Buk. […]

Czytaj dalej…

21 maja 2021
Biuro Federacji Zielonych "GAJA" ponownie otwarte dla interesantów!

Biuro Federacji Zielonych „GAJA” ponownie otwarte dla interesantów!

Z uwagi na łagodzenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, od poniedziałku 24.05.2021 r. ponownie otwieramy nasze biuro przy ulicy 5 Lipca 45 w Szczecinie. Wszystkich interesantów zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. Oczywiście nadal zachowujemy odpowiednie środki zapobiegawcze, tj. obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu oraz higieny dróg oddechowych (czyli przykrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania). Do zobaczenia :). […]

Czytaj dalej…

20 maja 2021
Ustawienia

Facebook Federacji Zielonych „GAJA”

Po prawie półtorarocznej przerwie Federacja Zielonych „GAJA” wraca na  Facebook’a. Cóż, wszystkie nasze „stare” posty przepadły nieodwracalnie. Zaczynamy od nowa! Zachęcamy Wszystkich do pozostawiania polubień i uczciwych komentarzy (hejtu nie tolerujemy!).  Do zobaczenia na Fecebook’u 🙂 […]

Czytaj dalej…

19 maja 2021
Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

W dniu 19 maja 2021 odbyło się trzecie z sześciu szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”. W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. […]

Czytaj dalej…

18 maja 2021
Wiosenny wypas w obszarze przygranicznym projektu INT162 zakończony

Wiosenny wypas w obszarze przygranicznym projektu INT162 zakończony • Die Frühjahrsbeweidung im Grenzgebiet im Projekt INT162 ist beendet

Pierwszy tegoroczny cykl wypasu w obszarze przygranicznym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko–niemieckim obszarze przygranicznym” został zakończony. Stado liczące ponad 200 owiec przemieszczało się i było wypasane w przenośnych kwaterach począwszy od obszarów Staffelde i Neu Rossow (w Brandenburgii) przez Pargowo i Barnisław (po stronie polskiej) oraz Pomellen i Ladenthin (w Meklemburgii Pomorzu-Przednim). […]

Czytaj dalej…

18 maja 2021
Dzika Delta Odry

„Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody” konferencja już 27.05.2021 r.

Serdecznie zapraszamy na konferencję NGO organizowaną w ramach projektu „Dzikie życie nad Zalewem”, która odbędzie się w formie zdalnej 27.05.2021 w godzinach od 9.00 do 13.00 i będzie symultanicznie tłumaczona na język polski i niemiecki. Wydarzenie ma na celu przybliżenie rewildingu oraz promocję  działań polsko-niemieckiego stowarzyszenia Rewilding Oder Delta w regionie. […]

Czytaj dalej…

14 maja 2021
Jakie obce gatunki ryb występują w wodach śródlądowych Polski?

Jakie obce gatunki ryb występują w wodach śródlądowych Polski?

W ramach poszerzania wiedzy na temat obcych gatunków inwazyjnych, proponujemy zapoznanie się z  krótkim opisem biologii oraz cech merystycznych  obcych gatunków ryb występujących w wodach śródlądowych Polski  wraz z ich rysunkami i zdjęciami. Informacje te zamieścił Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie  na swojej stronie internetowej: Gatunki obce występujące w wodach śródlądowych Polski […]

Czytaj dalej…

13 maja 2021
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część II)

Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część II) • Führungen durch Trockenrasen - nicht nur diese, die im Projekt INT162 gepflegt werden! (Teil II)

Tym razem, dla wszystkich osób spragnionych wypraw terenowych przedstawiamy opis najciekawszych ogólnodostępnych miejsc z murawami kserotermicznymi, w zasięgu terytorialnym Programu Interreg V A, zlokalizowanych w gminie Chojna, woj. zachodniopomorskim. Cały obszar z opisywanymi płatami muraw znajduje się pomiędzy miejscowościami Krajnik Dolny i Raduń. […]

Czytaj dalej…

12 maja 2021
"Pod presją: Potrzeba ochrony wielorybów i delfinów w wodach europejskich" - aktualny raport  OceanCare

„Pod presją: Potrzeba ochrony wielorybów i delfinów w wodach europejskich” – aktualny raport OceanCare

W nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Morświna (16.05.2021 r.) proponujemy Państwu angielskojęzyczną lekturę raportu pn. Pod presją: Potrzeba ochrony wielorybów i delfinów w wodach europejskich. Dokument opracowany został w kwietniu br. przez organizację OceanCare i jest obecnie najaktualniejszym zbiorem informacji o statusie ochrony i zagrożeniach dla przetrwania europejskich waleni. […]

Czytaj dalej…

10 maja 2021
Międzynarodowy Dzień Morświna - już w najbliższą niedzielę 16 maja!

Międzynarodowy Dzień Morświna – już w najbliższą niedzielę 16 maja!

Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna (IDBHP)  ma na celu propagowanie wiedzy o tych jedynych bałtyckich waleniach oraz zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające ich lokalnej i światowej  populacji. Święto to ma charakter ruchomy – obchodzone jest w trzecią niedzielę maja i połączone jest z różnymi lokalnymi wydarzeniami. Szczegółowy spis najciekawszych wydarzeń można znaleźć na facebook’u IDBHP. […]

Czytaj dalej…

6 maja 2021
Ratuj pszczoły i rolników - podejmij WYZWANIE BOMBY KWIATOWEJ!

Ratuj pszczoły i rolników – podejmij WYZWANIE BOMBY KWIATOWEJ!

Owady zapylające (motyle, pszczoły, trzmiele itp.) odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej i utrzymania naszego systemu żywnościowego poprzez zapylanie upraw, które trafiają na nasze stoły jako pożywienie. Bez nich nie istniałaby już duża liczba dzikich i uprawnych gatunków roślin i zwierząt . Jednak monokultury przemysłowe i stosowanie toksycznych pestycydów zmniejszają liczbę zapylaczy w zastraszającym tempie. Organizacja Slow Food zdecydowała się zorganizować „Wyzwanie Bomby Kwiatowej”, […]

Czytaj dalej…

30 kwietnia 2021
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162!

Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! • Ausflüge durch Trockenrasen – nicht nur diese, auf die sich das Projekt INT162 erstreckt!

W ramach zachęcenia Państwa do zapoznania się z urokami siedliska muraw kserotermicznych w obszarze wsparcia Programu INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska serdecznie zachęcamy do samodzielnych pieszych wycieczek po dostępnych szlakach w granicach polskich oraz niemieckich form ochrony przyrody i nie tylko. […]

Czytaj dalej…

29 kwietnia 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

Relacja z drugiego szkolenia praktycznego „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”

W dniu 28 kwietnia 2021 odbyło się drugie z sześciu szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”. W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. […]

Czytaj dalej…

22 kwietnia 2021
Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2020 r.

Światowy Dzień Ziemi 22.04.2021 r.

Dzień Ziemi, znany również jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, to zbiór wydarzeń prowadzonych corocznie wiosną. Ich celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy chcą uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi oraz skupienie się na problematyce zmiany klimatu, przeludnienia, wymierania gatunków oraz braku wody w wielu miejscach na świecie. […]

Czytaj dalej…

14 kwietnia 2021
Pierwsze tegoroczne rośliny kserotermiczne już widoczne na murawach projektu INT162

Pierwsze tegoroczne rośliny kserotermiczne już widoczne na murawach projektu INT162 • Die ersten diesjährigen wärmebedürftigen Pflanzen sind bereits auf den im Projekt INT162 erfassten Trockenrasenflächen zu sehen

Jak pisaliśmy już wcześniej, dla muraw kserotermicznych charakterystyczna jest późno rozpoczynająca się wegetacja, której szczyt przypada zwykle od połowy maja do połowy lipca. Jako pierwsze na murawach pojawiają się  rośliny, które spędzają niekorzystny dla wegetacji okres roku w organach podziemnych cebulach, kłączach lub bulwach). Pierwsze takie hemikryptofity, czyli gatunki, których pąki, umożliwiające roślinie odnawianie się, znajdują się tuż przy powierzchni ziemi […]

Czytaj dalej…

13 kwietnia 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” – relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

W dniu 31 marca 2021 r. odbyło się pierwsze z sześciu szkoleń praktycznych „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” realizowanych w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, finansowanego dzięki Programowi Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / […]

Czytaj dalej…

29 marca 2021
Apel o oddanie głosu na polski projekt "Promowanie powrotu dzikich zwierząt na rzece Ina w Polsce"

Apel o oddanie głosu na polski projekt „Promowanie powrotu dzikich zwierząt na rzece Ina w Polsce”

Organizacja Rewilding Oder Delta razem z zaangażowanymi wolontariuszami i organizacją partnerską Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, chce przywrócić rzekę Inę do życia: za pomocą prostych środków technicznych odtworzyć koryto rzeki, połączyć ją z otaczającymi mokradłami i przywrócić tarliska rzadkich gatunków ryb. Projekt „Promowanie powrotu dzikich zwierząt na rzece Ina w Polsce” został nominowany do otrzymania 30,000 USD dofinansowania w konkursie organizacji European Outdoor Conservation Association. Aby […]

Czytaj dalej…

23 marca 2021
Pierwszy tegoroczny cykl zabiegów ochronnych w parku "Dolina Miłości" zakończony

Pierwszy tegoroczny cykl zabiegów ochronnych w parku „Dolina Miłości” zakończony

Na przełomie lutego i marca  br. przeprowadzona została wycinka około 150 drzew niebezpiecznych rosnących w zabytkowym parku naturalistycznym „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej. Dotyczyła ona drzew martwych bądź ze znacznymi zmianami chorobowymi w pniu i koronie, które groziły powaleniem na trasy  ogólnodostępnych szlaków pieszych, tj. Ścieżki Anny (niebieskiego ) i Górskiej drogi (czerwonego), dróg leśnych stanowiących łączniki pomiędzy nimi oraz na terenie stawów Adama i Ewy i pozostałych punktów widokowych. […]

Czytaj dalej…

22 marca 2021
Co to efektywność energetyczna? Nowe rozwiązania, nowe miejsca pracy - cykl webinariów w dniach 7, 8 i 15 kwietnia 2020 r.

Co to efektywność energetyczna? Nowe rozwiązania, nowe miejsca pracy – cykl webinariów w dniach 7, 8 i 15 kwietnia 2020 r.

W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  (którego członkiem jest Federacja Zielonych „GAJA”) oraz Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów pt.: „Co to efektywność energetyczna? Nowe rozwiązania, nowe miejsca pracy”. Zapisy na warsztaty trwają na stronie internetowej: https://docs.google.com/forms/d/178J0dccC-CdY6Fa0yQ66DA5Api5E9EfgS2J37orfrRQ/viewform?edit_requested=true […]

Czytaj dalej…

18 marca 2021
Znaczenie muraw kserotermicznych dla owadów zapylających - artykuł

Znaczenie muraw kserotermicznych dla owadów zapylających – artykuł • Bedeutung der Trockenrasen für Bestäuber – Artikel

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), tym razem proponujemy zapoznanie się z artykułem pn. Znaczenie siedlisk ciepłolubnych dla ochrony dzikich pszczół (Apiformes) autorstwa J. Banaszak i L. Twerd z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. […]

Czytaj dalej…

11 marca 2021
„EKSplozja Pomysłów” - bezpłatne szkolenie online już w dniach 26-27.03.2021 r.

„EKSplozja Pomysłów” – bezpłatne szkolenie online już w dniach 26-27.03.2021 r.

Czy szukacie środków na realizację swoich działań? Prowadzicie działalność w lokalnej społeczności? Nie wiecie, jak zacząć realizować taki projekt i gdzie ubiegać się o fundusze? Pracujecie z młodzieżą w wieku 18-30 lat? A może sami dopiero zaczynacie przygodę z działaniami społecznymi? Macie ukończone 18 lat i chcielibyście działać społecznie? Nie wiecie, od czego zacząć? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi twierdząco – bezpłatne szkolenie online „EKSplozja Pomysłów” jest […]

Czytaj dalej…

9 marca 2021
Dzika Delta Odry

Dzika Delta Odry

Wystartował pierwszy portal informacyjny nt. rewildingu w Polsce i w Niemczech. Dzięki tej nowej platformie  upowszechniana jest wiedza na temat koncepcji rewildingu w obu krajach oraz przedstawiane są transgraniczne działania  organizacji – Rewilding Oder Delta. […]

Czytaj dalej…

4 marca 2021
Gatunki obce w leśnictwie

Gatunki obce w leśnictwie

W przeszłości powszechną praktyka stosowaną przy prowadzeniu gospodarki leśnej było wprowadzanie na wielką skalę do środowiska przyrodniczego obcych gatunków drzew. Miało to m. in. poprawić warunki glebowe oraz zwiększyć różnorodność i produktywność drzewostanów. Niestety część introdukowanych w ten sposób gatunków, np. czeremcha amerykańska Padus serotina, okazała się bardzo inwazyjna i zaczynała dominować w drzewostanie, negatywnie wpływając zarówno na różnorodność przyrodniczą, jak i na produkcję drewna. […]

Czytaj dalej…

3 marca 2021
Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210

Unijny plan działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210 • EU-Aktionsplan zur Erhaltung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands des Lebensraumtyps 6210

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162), tym razem odsyłamy czytelników do „Planu działania na rzecz utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedliska typu 6210: Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia)”… Dokument opracowany został już w październiku 2019 roku przez Komisję Europejską. Jest to bardzo ciekawa pozycja dotycząca porównania rozmieszczenia i zasobów muraw […]

Czytaj dalej…

26 lutego 2021
Moratorium dla drzew!

Moratorium dla drzew!

Jako inicjatywa społeczna FOTA4Climate, reprezentowana przez fundację o tej samej nazwie, zwraca się do Wszystkich z prośbą o wsparcie inicjatywy wprowadzenia na terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew towarzyszących terenom zurbanizowanym i infrastrukturze. […]

Czytaj dalej…

25 lutego 2021
Ostatni moment by zagłosować na polskie drzewo!

Ostatni moment by zagłosować na polskie drzewo!

Tylko do końca lutego możemy powalczyć o tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2021. Końcówka plebiscytu jest niezwykle dopingująca, bo w ostatnim tygodniu głosowania nie możemy zobaczyć już liczby głosów oddanych na poszczególne drzewa. Polska kandydatka – Lipia św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej przed utajnieniem głosów zajmowała 6. miejsce na 14. drzew biorących udział w konkursie. Oddając swój głos na polskie drzewo możemy zawalczyć jeszcze o podium! Zachęcamy do głosowania na stronie […]

Czytaj dalej…

18 lutego 2021
Gatunki obce a wędkarstwo - artykuł IOP

Gatunki obce a wędkarstwo – artykuł IOP

Wędkarstwo jest rodzajem aktywności, która zapewnia wyjątkowo bliski kontakt z przyrodą. Dzięki temu większość wędkarzy jest świadoma zagrożeń, które negatywnie wpływają na stan środowiska przyrodniczego. Ryby są w Polsce grupą gatunków, które są wyjątkowo dotknięte skutkami inwazji biologicznych. Niemal 30% gatunków ryb w Polsce to gatunki obce, a wśród nich są gatunki bardzo inwazyjne. […]

Czytaj dalej…

18 lutego 2021
Debata online "Z widokiem na miasto bez smogu"

Debata online „Z widokiem na miasto bez smogu”

Zima w pełni i Polska ponownie w czołówce rankingów najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Czy można to zmienić? Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie BoMiasto zapraszają na debatę online pt. „Z Widokiem na miasto bez smogu”. Wydarzenie będzie transmitowane 24 lutego 2021 r., o godz. 15:30. Link do transmisji: https://youtu.be/b6Xcx7_FUeU […]

Czytaj dalej…

17 lutego 2021
Konkurs Literacki - Planeta Izabelin

Konkurs Literacki – Planeta Izabelin

Centrum Kultury Izabelin  już po raz trzeci zaprasza do udziału w Konkursie Literackim poświęconym szeroko rozumianej tematyce ekologicznej – Planeta Izabelin. Konkurs towarzyszy festiwalowi literackiemu – Izabelińskim Spotkaniom z Książką. W tym roku w terminie 11-13 czerwca. […]

Czytaj dalej…

16 lutego 2021
Ostatnie zimowe zdjęcia z "Doliny Miłości"

Ostatnie zimowe zdjęcia z „Doliny Miłości”

W miniony weekend prawdziwe oblężenie przeżywały miejscowości górskie. Niestety nie wszyscy mogli wybrać się do Zakopanego czy Karpacza. Lokalną alternatywą dla miłośników spacerów po górkach i pagórkach okazał się ogólnodostępny park naturalistyczno-krajobrazowy „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, gm. Chojna. […]

Czytaj dalej…

26 stycznia 2021
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Bożeny Prajs

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Bożeny Prajs

Bożena przez wiele lat współtworzyła Federację Zielonych „GAJA” i, bez jej pełnej najwyższego profesjonalizmu pracy oraz ogromnego zaangażowania, nasze Stowarzyszenie nie zdołałaby osiągnąć tego wszystkiego, co stanowi dziś o jego sukcesie i pozycji. Pełniła funkcję Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu. Z wykształcenia i pasji była botanikiem – wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wspaniałą nauczycielką akademicką, która zarażała studentów swym przyrodniczym zapałem i społecznikowskim zacięciem. […]

Czytaj dalej…

21 stycznia 2021
Jaką rolę w zapobieganiu inwazji obcych gatunków spełniają wędkarze? - artykuł z Wędkarskiego Świata

Jaką rolę w zapobieganiu inwazji obcych gatunków spełniają wędkarze? – artykuł z Wędkarskiego Świata

Obecnie mamy w Polsce 81 gatunków ryb słodkowodnych, z których ponad jedną trzecią stanowią gatunki obce. Niektóre z nich są inwazyjne, więc ich wpływ na rodzimą ichtiofaunę jest wybitnie negatywny. Skład gatunkowy europejskich wód był i jest dynamiczny. Ukształtowały go zmiany klimatyczne, zlodowacenia, tworzenie się i zanikanie jezior lub formowanie się dolin rzecznych. Obecnie na jego zmiany mają wpływ głównie czynniki związane z gospodarką ludzką: budowa kanałów […]

Czytaj dalej…

4 stycznia 2021
Promocja Federacji Zielonych "GAJA" w ramach projektu INT162

Promocja Federacji Zielonych „GAJA” w ramach projektu INT162 • Werbung für die Föderation der Grünen "GAJA" im Rahmen des Projekts INT162

Jako jedno z działań promocyjnych w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” zaplanowano wydanie ulotek dotyczących działalności Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”.  W skrócie opisano w nich cele statutowe organizacji oraz najważniejsze ze zrealizowanych i realizowanych obecnie projektów przyrodniczych. Dokument wydrukowany został w wersji polsko-niemieckiej i będzie rozdawany w ramach promocji na różnych event’ach, w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu. Ulotkę w całości można także zobaczyć tutaj.   […]

Czytaj dalej…

23 grudnia 2020
O projekcie INT162 w Radiu Szczecin

O projekcie INT162 w Radiu Szczecin • Das Projekt INT162 im Radio Szczecin

Realizacja projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” była jednym z zagadnień poruszanych dziś przez rozgłośnię Radia Szczecin. Najbardziej medialny okazał się oczywiście transgraniczny wypas owiec. Więcej informacji o ww. temacie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://radioszczecin.pl/1,416877,owce-ratuja-laki-w-pargowie. […]

Czytaj dalej…

23 grudnia 2020
Apel ruchu WIĘCEJ NIŻ ENERGIA

Apel ruchu WIĘCEJ NIŻ ENERGIA

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, którego członkiem jest m.in. Federacja Zielonych „GAJA” zaapelował do Marszałków wszystkich województw o zapewnienie, w ramach środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027, finansowego wsparcia dla realizacji wspólnotowych projektów energetycznych opartych na OZE. […]

Czytaj dalej…

20 grudnia 2020
Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej

Podsumowanie zebranych danych o walorach przyrodniczych Rynny Słupskiej

W bieżącym roku wystartował projekt pn. „Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną„. Przedsięwzięcie realizowane jest wraz z międzynarodową organizacją Coalition Clean Baltic. Obecnie zakończony został pierwszy etap działań projektu, tj. weryfikacja dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych ww. obszaru. Podsumowanie prac zawarte zostało w opracowaniu: Rynna Słupska – rezerwatem bioróżnorodności […]

Czytaj dalej…

18 grudnia 2020
O "Dolinie Miłości" w Radiu Szczecin

O „Dolinie Miłości” w Radiu Szczecin

Temat „Sporu o słynną Dolinę Miłości w Zatoni Dolnej” był jednym z zagadnień poruszanych dziś przez rozgłośnię Radia Szczecin. Więcej informacji o ww. temacie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://radioszczecin.pl/1,416544,spor-o-slynna-doline-milosci-w-zatoni-dolnej-zdj. […]

Czytaj dalej…

16 grudnia 2020
Międzynarodowa Kampania Rivers for Recovery

Międzynarodowa Kampania Rivers for Recovery

Międzynarodowe stowarzyszenia „International Rivers” i „Rivers without Boundaries” rozpoczęły globalną kampanię „Rivers for Recovery”, której celem jest ochrona rzek po pandemii COVID-19 i osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznego ożywienia gospodarczego. Do tej pory wezwanie wsparło 300 grup z 65 krajów.  […]

Czytaj dalej…

9 grudnia 2020
Ogłoszenie nr 2020-10132-16600

Ogłoszenie nr 2020-10132-21316

Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprzedaży, posadzeniu i pielęgnacji 50 drzew w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” zostało dziś ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2020-10132-21316. […]

Czytaj dalej…

3 grudnia 2020
Zostań zwolennikiem węgorza!

Zostań zwolennikiem węgorza!

Węgorze mają duże kłopoty. Grają na przegranej pozycji – a nawet grozi im całkowite wyginięcie.  Aby temu zapobiec ruszyła ogólnoeuropejska kampania „POWER TO THE ELL” zainicjowana przez dwie niderlandzkie instytucje RAVON (Reptile Amphibian Fish Research Netherlands) i Good Fish.  […]

Czytaj dalej…

26 listopada 2020
Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"

Prestiżowa nagroda dla projektu: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”

Kapituła konkursu w tegorocznej edycji Fish Passage 2020 – Międzynarodowej konferencji na temat drożności rzek zdecydowała przyznać nagrodę polskiemu  projektowi: LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” realizowanemu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. […]

Czytaj dalej…

23 listopada 2020
Ruszył nowy projekt pn. Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19

Ruszył nowy projekt pn. Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19

W bieżącym miesiącu ruszył kolejny projekt Federacji Zielonych „GAJA” związany z ochroną i udostępnieniem parku „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, gm. Chojna. Partnerem projektu jest niemiecki  Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, a finansowanie w 85% zapewnione zostało przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. […]

Czytaj dalej…

16 listopada 2020
Ogłoszenie nr 2020-10132-16600

Ogłoszenie nr 2020-10132-16600

Zamówienie na wykonanie usługi polegającej na sprzedaży, posadzeniu i pielęgnacji 50 drzew w ramach realizacji projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” zostało dziś ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2020-10132-16600. […]

Czytaj dalej…

16 listopada 2020
Wypas w projekcie INT162 rozpoczęty!

Wypas w projekcie INT162 rozpoczęty! • Die Beweidung im Rahmen des Projekts INT162 hat begonnen!

W miejscowości Neu-Rosow pojawili się nareszcie nasi wełniści sprzymierzeńcy w projekcie „Ochrony muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym„. Selektywne zgryzanie ekspansywnych gatunków łąkowych i ruderalnych jest jedną z najstarszych i najlepszych metod prowadzących do  uregulowania składu gatunkowego muraw kserotermicznych. Zwierzęta w naturalny sposób ograniczają także rozprzestrzenianie się krzewów oraz drzew. […]

Czytaj dalej…

13 listopada 2020
Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota” już w dniach 19-20.11.2020 r.

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota” już w dniach 19-20.11.2020 r.

To już trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla trzeciego sektora w Polsce!  Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiego sektora pozarządowego jest to wyjątkowa okazja do rozmowy na temat kierunków, w jakich trzeci sektor powinien się rozwijać oraz na temat najważniejszych potrzeb i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w tym obszarze. […]

Czytaj dalej…

4 listopada 2020
Umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w projekcie INT162

Umacnianie transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej w projekcie INT162 • Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen und Gebietskörperschaften im Projekt INT162

W dniu 03.11.2020 r. partnerzy Projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” ze strony Federacji Zielonych „GAJA”, Powiatu Vorpommern-Greifswald i Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) samodzielnie zabrali się do rozbiórki starego grodzenia granicznego w miejscowości Barnisław. Działanie to było jednym z elementów przystosowania instalacji granicznych do planowanego wypasu owiec. […]

Czytaj dalej…

4 listopada 2020
Czy Europejski Zielony Ład w rolnictwie powstrzymuje wypłukiwanie składników pokarmowych i ogranicza eutrofizację Morza Bałtyckiego?

Czy Europejski Zielony Ład w rolnictwie powstrzymuje wypłukiwanie składników pokarmowych i ogranicza eutrofizację Morza Bałtyckiego?

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę ogromny negatywny wpływ obecnych praktyk rolniczych na środowisko, przygotowała dwie strategie: „Strategię od pola do stołu” oraz „Strategię Bioróżnorodności„. KE zaproponowała: zmniejszenie o połowę stosowania chemicznych pestycydów na uprawach i antybiotyków w rolnictwie, zmniejszenie stosowania nawozów w rolnictwie o 20%, przeznaczenie co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne i wydzielenie 10% ziemi z całkowity obszar rolniczy w każdym gospodarstwie i pozostawienie go nieuprawianego, tworząc obszary o dużej różnorodności […]

Czytaj dalej…

29 października 2020
Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kontynuacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162 • Fortsetzung der aktiven Schutzmaßnahmen auf Trockenrasen im Projekt INT162

Murawy kserotermiczne, tj. ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym to siedliska należące do bardzo cennych, a zarazem silnie zagrożonych elementów środowiska przyrodniczego.  Głównym powodem zanikania ww. siedliska w Europie jest zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów lub intensyfikacja rolnictwa. Dlatego też głównym celem projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) jest powstrzymanie negatywnego trendu  zarastania i izolacji niewielkich powierzchniowo płatów z roślinnością kserotermiczną. […]

Czytaj dalej…

28 października 2020
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Przyszła jesień a na murawach nadal jest kolorowo • Der Herbst ist da, und es ist immer noch bunt auf den Trockenrasenflächen

Jesień już w pełni a sezon wegetacyjny zbliża się ku końcowi. Przebarwiły się i opadają liście drzew, przekwitła większość kwiatów, a na murawach kserotermicznych nadal pięknie kwitną pospolite gatunki roślin ciepłolubnych. Gdy trawy zaczęły się „kłaść” bardziej widoczne stały się różowe goździki kartuzki i chabry nadreńskie, niebieskie żmijowce zwyczajne i przetaczniki kłosowe, żółte starce i kocanki piaskowe. […]

Czytaj dalej…

28 października 2020
„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020

„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020

Problem eutrofizacji wód w zlewni Odry i w Bałtyku nie zna granic państwowych i ma dalekosiężne skutki dla środowiska. By spełnić wymogi ramowej dyrektywy wodnej odnośnie poprawy chemicznej i ekologicznej jakości wód, konieczna jest ochrona rzek przed dopływem zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych.  W kontekście Światowego Dnia Migracji Ryb, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy  zaprasza na polsko-niemieckie seminarium online pod nazwą   „Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego […]

Czytaj dalej…

22 października 2020
Wizyta Studyjna w ramach projektu INT162 - odwołana z uwagi na COVID-19

Wizyta Studyjna w ramach projektu INT162 – odwołana z uwagi na COVID-19 • Studienreise im Rahmen des Projekts INT162 – abgesagt aufgrund von COVID-19

Pomimo licznych przygotowań do pierwszej planowanej w dniu 29 października 2020r. Wizyty Studyjnej w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet,  ze względów dynamicznie rozwijającej się pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń prawnych po stronie polskiej oraz ograniczeń wewnętrznych w urzędzie Landkreis Uckermark byliśmy zmuszeni do rezygnacji z organizacji ww. wydarzenia w bieżącym roku. […]

Czytaj dalej…

22 października 2020
Konferencja „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” online już 28.10.2020 r.

Konferencja „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” online już 28.10.2020 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji podsumowującej projekt „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”, która przeprowadzona zostanie zdalnie w dniu  28.10.2020 godzina 9:50. […]

Czytaj dalej…

14 października 2020
Dzień krajobrazu 20.10.2020 r.

Dzień krajobrazu 20.10.2020 r.

20 października w Polsce po raz piąty obchodzony będzie Dzień Krajobrazu. W tym roku tematem przewodnim obchodów będzie drzewo w krajobrazie, które występuje w każdym jego typie – począwszy od krajobrazu rolniczego, po aglomeracje miejskie. Pojedyncze drzewa, ich skupiska w postaci zadrzewień grupowych lub liniowych stanowią nie tylko zróżnicowanie krajobrazu, ale także pełnią funkcje przyrodnicze, klimatyczne czy kulturowe. […]

Czytaj dalej…

12 października 2020
Promocja projektów INT162 i INT142 podczas Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie

Promocja projektów INT162 i INT142 podczas Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie • Werbung für die Projekte INT162 und INT142 während der Nacht der Bibliotheken in der Grundschule Nr. 1 in Gryfino

W piątek, 9.10.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie po raz piąty odbyła się Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym roku hasłem przewodnim był „Klimat na czytanie”. W związku z sytuacją rozwijającej się pandemii COVID-19  w wydarzeniu mogła wziąć udział jedynie ograniczona liczba uczniów. […]

Czytaj dalej…

21 września 2020
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162 • Die nächste Aktualisierung der Galerie des Projekts INT162

W galerii projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” dodaliśmy zdjęcia 3 obszarów Natura 2000: „Schwarzer Tanger”, „Müllerberge” i „Stettiner Berge” zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec – Brandenburgii, w powiecie Uckermark oraz Dawnej żwirowni Wollin, obszaru ochrony krajobrazu „Radewitzer Heide”, Klainer Franzosenberg niedaleko Penkun i pomników przyrody „Suche stoki Nadrensee” i  „Helle” w pobliżu Neuhof zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec Meklemburgii-Pomorze Przednie, powiecie […]

Czytaj dalej…

21 września 2020
Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony!

Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony! • Ausschreibung der Pflegemaßnahmen an Trockenrasen im Projekt INT162 ist bekanntgegeben!

W dniu 21.09.2020 r. na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszone zostało zamówienie nr 587197-N-2020 na wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych, w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), tj. ręczne koszenie oraz usuwanie krzewów z terenu pasa granicznego w Pargowie i Barnisławiu, parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości”, obszaru w Mętnie oraz rezerwatów przyrody „Stary Przylep” i „Brodogóry”. […]

Czytaj dalej…

7 września 2020
Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce – relacja z wizyty studyjnej

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce – relacja z wizyty studyjnej

W dniu 3 września 2020 r. odbyła się druga wizyta studyjna w ramach  polsko-niemieckiego projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern Greifswald„, współfinansowanego ze środków programu Interreg VA Unii Europejskiej oraz Narodowego Instytutu Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. […]

Czytaj dalej…

2 września 2020
Ratuj pszczoły i rolników!

Ratuj pszczoły i rolników!

W dniu 2 września 2020 r. Federacja Zielonych „GAJA” przystąpiła do europejskiej inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wezwanie Komisji Europejskiej do wspierania modelu rolnictwa, który umożliwia harmonijny rozwój rolników i różnorodności biologicznej. […]

Czytaj dalej…

2 września 2020
Piknik nad Odrą 2020

Piknik nad Odrą 2020

Już w ten weekend (5-6 września 2020 r.) na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbędzie się 16. edycja plenerowej imprezy rodzinnej dla wielbicieli aktywnego wypoczynku, podróży, dobrych smaków i zdrowego trybu życia. […]

Czytaj dalej…

18 sierpnia 2020
Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce - wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

Zachowanie, popularyzacja i ochrona alej przydrożnych w Polsce – wizyta studyjna już 03.09.2020 r.

Już 03.09.2020 r. odbędzie się kolejna wizyta studyjna organizowana w ramach polsko-niemieckiego projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern Greifswald„, współfinansowanego ze środków programu Interreg VA Unii Europejskiej oraz Narodowego Instytutu Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. […]

Czytaj dalej…

18 sierpnia 2020
"CIRCULAR WEEK" 12-18 października 2020 r.

„CIRCULAR WEEK” 12-18 października 2020 r.

Circular Week to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które będą odbywały się w całej Europie. Celem Circular Week jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami. […]

Czytaj dalej…

13 sierpnia 2020
Instalacje graniczne a transgraniczny wypas owiec w projekcie INT162

Instalacje graniczne a transgraniczny wypas owiec w projekcie INT162 • Grenzanlagen und grenzüberschreitende Beweidung mit Schafen im Projekt INT162

W dniu 12 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Tym razem spotkanie miało przebieg terenowy, a jego głównym tematem były rowy i pozostałości grodzenia w pasie granicznym, które wymagają dostosowania do kwaterowego, transgranicznego wypasu owiec. […]

Czytaj dalej…

4 sierpnia 2020
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162 • Gemeinsame Methodik der Bestandsaufnahme/ Kartierung von Trockenrasen im Projekt INT162

Jednym z działań projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” jest opracowanie wspólnej karty badań terenowych oraz inwentaryzacja/mapowanie siedliska na jej podstawie przez botaników z Polski, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii. […]

Czytaj dalej…

20 lipca 2020
EUROPEJSKI KONGRES EKOLOGII KRAJOBRAZU IALE 2021 – WARSZAWA 5-9 LIPCA 2021

EUROPEJSKI KONGRES EKOLOGII KRAJOBRAZU IALE 2021 – WARSZAWA 5-9 LIPCA 2021

Kolejny Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu IALE, który odbędzie się w Warszawie w dniach 5-9 lipca 2021 r., ma na celu podkreślenie ekologii krajobrazu jako transdyscyplinarnej platformy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podejście to jest szczególnie potrzebne teraz, gdy świat stoi w obliczu globalnych wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie środowiska, masowa migracja i urbanizacja. […]

Czytaj dalej…

20 lipca 2020
Najnowszy rocznik Dzikhi Bit - #DziedzictwoDlaKlimatu!

Najnowszy rocznik Dzikhi Bit – #DziedzictwoDlaKlimatu!

Zapraszamy do lektury najnowszego rocznika Dzikhi Bit – magazynu wydawanego przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (operator Bramy Poznania oraz Traktu Królewsko-Cesarskiego). Tematem numeru jest #DziedzictwoDlaKlimatu. To idea, która towarzyszy nam – pracowniczkom i pracownikom Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – przez cały 2020 rok. […]

Czytaj dalej…

16 lipca 2020
Publikacja "Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki."

Publikacja „Drzewa w cyklu życia. Europejscy praktycy na rzecz arborystyki.”

„Na naszej drodze do poznania drzew spotkaliśmy ich znawców – ludzi pełnych pasji i chęci do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Zainspirowali nas oni do stworzenia koncepcji publikacji, która mówiłaby o tym, jak drzewa rozwijają się w kolejnych fazach swojego życia. Każda z nich – młoda, dojrzała i sędziwa – wymaga innego podejścia do pielęgnacji. Zwróciliśmy się do fachowców z trzech krajów, w których wypracowano skuteczne zalecenia odnoszące się do opieki […]

Czytaj dalej…

15 lipca 2020
Ochrona muraw w polsko-niemieckim pasie granicznym rozpoczęta także po stronie polskiej!

Ochrona muraw w polsko-niemieckim pasie granicznym rozpoczęta także po stronie polskiej! • Der Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet begann auch auf der polnischen Seite!

W pierwszej połowie lipca br. wykonane zostały pierwsze koszenia polskiej części muraw kserotermicznych w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”. W pasie transgranicznym, w miejscowościach Pargowo i Barnisław, gm. Kołbaskowo, ręcznie wykoszono 9,66 ha, a następnie zgrabiono i usunięto cały pokos poza obszar prac. […]

Czytaj dalej…

7 lipca 2020
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Kontynentalne murawy kserotermiczne w Brandenburskiej Dolinie Odry – artykuł • Kontinentale Trockenrasen im Brandenburgischen Odertal - Artikel

W ramach poszukiwań literatury dotyczącej rozmieszczenia i walorów muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), tym razem polecamy artykuł Franka Zimmermanna, opublikowany w roczniku Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry  z 2013 r. (10), str. 6-15. […]

Czytaj dalej…

6 lipca 2020
Natura Odblokowana - Konkurs fotograficzny

Natura Odblokowana – Konkurs fotograficzny

Z okazji Światowego Dnia Środowiska Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiła konkurs fotograficzny pod tytułem: „Ludzie zamknięci, natura odblokowana: globalny konkurs fotograficzny na temat flory i fauny w czasach COVID-19 na rzecz odbudowy ekosystemów”. […]

Czytaj dalej…

6 lipca 2020
Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej Drzewem Roku 2020!

Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej Drzewem Roku 2020!

10. edycję konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja wygrała Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej w woj. podkarpackim zdobywając 15346 głosów internautów! To malownicze, samotnie rosnące na skraju pól drzewo swoje imię otrzymało od św. Jana Nepomucena – patrona powodzian, który w jej pobliżu ma swoją kapliczkę. Jego korona zacienia około 400 metrów kwadratowych powierzchni i można by pod nią zorganizować duże wesele. Lipa od lat stanowi natchnienie dla lokalnych artystów, […]

Czytaj dalej…

2 lipca 2020
Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko Francji, Hiszpanii i Szwecji w celu ochrony ssaków morskich

Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko Francji, Hiszpanii i Szwecji w celu ochrony ssaków morskich

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała raport oceniający postępy we wdrażaniu unijnej dyrektywy morskiej, przyjętej w 2008 r. Dokument wydany został właśnie w chwili, gdy Europejska Agencja Środowiska przedstawiła tragiczny obraz stanu mórz europejskich w nowym Raporcie morskim. Życie morskie, od dna morskiego po ptaki morskie, cierpi: 79% dna morskiego UE jest uszkodzone przez włoki denne, do 53% rekinów, promieni i łyżew jest zagrożonych przez przyłów, a stan ssaków morskich gwałtownie spada  od 2009 […]

Czytaj dalej…

1 lipca 2020
"Rośliny kserotermiczne. Flora Polski" - przydatny atlas podczas wycieczki po murawie kserotermicznej

„Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” – przydatny atlas podczas wycieczki po murawie kserotermicznej • „Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” [„Pflanzen auf Trockenrasen. Flora Polens”] – nützlicher Atlas für einen Ausflug zu den Trockenrasengebieten

Ograniczenia związane z COVID-19 częściowo zostały już zniesione. Wszystkim stęsknionym za wycieczkami terenowymi polecamy wyprawy na łąki z murawami kserotermicznymi. Nie trzeba być specjalistą by dostrzec ich piękno i bioróżnorodność. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się coś więcej o występujących na ww. siedlisku gatunkach roślin ciepłolubnych polecamy lekturę: „Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” (Anny Cwener i Barbary Sudnik-Wójcikowskiej), wydawnictwa MULTICO Oficyna Wydawnicza. […]

Czytaj dalej…

24 czerwca 2020
VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Pomimo przeciwności, w 2020 r. odbędzie się VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich  (DOFE), tj. ogólnopolska akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Tym razem jednak, w zupełnie zmienionej formule – wyłącznie online. […]

Czytaj dalej…

20 czerwca 2020
Polskie regiony górnicze wykluczone z funduszy na sprawiedliwą transformację?

Polskie regiony górnicze wykluczone z funduszy na sprawiedliwą transformację?

Ponad 40 osób i organizacji podpisało list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, domagając się wyznaczenia daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz zadeklarowania wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to pozostałe kraje UE. Wśród sygnatariuszy są ekolodzy, naukowcy i samorządowcy z całego kraju. […]

Czytaj dalej…

10 czerwca 2020
Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet"

Pierwsze tegoroczne zabiegi ochrony czynnej w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” • Die ersten Pflegemaßnahmen in diesem Jahr im Rahmen des Projekts Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Na przełomie maja i czerwca br. ruszyły pierwsze zabiegi ochrony muraw kserotermicznych w polsko – niemieckim pasie transgranicznym. […]

Czytaj dalej…

4 czerwca 2020
Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

W odpowiedzi na publikację w dniu 29 maja br. corocznej opinii naukowej  na temat unijnych limitów połowowych na 2021 r. na Morzu Bałtyckim przez ICES (Międzynarodową Radę Badań Morza), która stwierdziła, że ​​ważne populacje ryb bałtyckich znajdują się w stanie kryzysu, a cały ekosystem Morza Bałtyckiego w bardzo złym stanie zdrowia [1], grupa organizacji pozarządowych domaga się, aby Komisja Europejska i krajowi ministrowie rybołówstwa przestrzegali zaleceń naukowych ekspertów ICES […]

Czytaj dalej…

2 czerwca 2020
Konkurs Piosenki EuroFishion!

Konkurs Piosenki EuroFishion!

Uwielbiasz węgorza i śpiewanie?  Aby uczcić swoją miłość do ryb – zwłaszcza naszego uroczego, oślizłego węgorza europejskiego – i rzek, możesz wziąć udział w konkursie pieśni EuroFishion. To globalne wydarzenie oferuje ci możliwość zaśpiewania o swojej miłości do ryb w pojedynkę lub razem z innymi miłośnikami ryb i podzielenie się nim w ramach Światowego Dnia Migracji Ryb! Zwykle obchodziliśmy ten dzień 16 maja, ale z uwagi na pandemię COVID-19 został przeniesiony […]

Czytaj dalej…

1 czerwca 2020
Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

Cykl szkoleń dla przewodników przyrody

Północna Izba Gospodarcza we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy planuje zorganizować cykl szkoleń dla przewodników przyrody. Szkolenia planowane są do realizacji na przełomie sierpnia i września, warsztaty odbędą się online, ale również – jeśli sytuacja pozwoli – część praktyczna odbędzie się w terenie. […]

Czytaj dalej…

25 kwietnia 2020
Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19

Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19 • Schutzmaßnahmen auf Trockenrasenflächen im Rahmen des Projekts INT162 aufgrund von COVID-19 unterbrochen.

Epidemia koronawirusa wprowadziła wiele utrudnień nie tylko dla ludzi. Obwiązujące przepisy ograniczające możliwość przemieszczania się osób oraz przekraczanie polsko-niemieckiej granicy bez narażania się na kwarantannę wstrzymały czynną ochronę przyrody w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. […]

Czytaj dalej…

20 kwietnia 2020
23.04.2020 r. Seminarium internetowe: "Siła Wspólnot Energetycznych"

23.04.2020 r. Seminarium internetowe: „Siła Wspólnot Energetycznych”

W jaki sposób można połączyć siłę, wiedzę fachową, motywację i wolę wspólnot energetycznych w całej Europie, aby dążyć do wdrożenia dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (tzw. Dyrektywy RED II)? Powyższe zagadnienia omówione zostaną w dniu 23 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 11:00 podczas seminarium internetowego dedykowanego „Sile Wspólnot Energetycznych”. […]

Czytaj dalej…

29 lutego 2020
30 lat razem z INTERREG

30 lat razem z INTERREG

Programy europejskiej współpracy terytorialnej INTERREG obchodzą w bieżącym roku 30-tą rocznicę istnienia. Jako drugi filar polityki spójności europejska współpraca terytorialna leży u podstaw ducha europejskiego, ponieważ zachęca regiony i kraje do stawienia czoła wyzwaniom, które mogą rozwiązać tylko poprzez współpracę. […]

Czytaj dalej…

24 lutego 2020
Po upływie 12 lat obowiązywania "rozporządzenia w sprawie węgorza" Unia Europejska opublikowała ocenę z realizacji tego aktu

Po upływie 12 lat obowiązywania „rozporządzenia w sprawie węgorza” Unia Europejska opublikowała ocenę z realizacji tego aktu

Węgorz europejski jest fascynującym gatunkiem. Urodzony na morzu, migruje następnie do wód śródlądowych, aby jeść i rosnąć. W ciągu swojego życia przemierza wiele tysięcy mil i przechodzi przez wiele bardzo różnych etapów, naznaczonych zmianami koloru. Zasoby węgorza europejskiego znajdują się w krytycznym stanie od ponad dekady! […]

Czytaj dalej…

21 lutego 2020
Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2020 trwa tylko do końca lutego!

Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2020 trwa tylko do końca lutego!

Na stronie www.treeoftheyear.org można zagłosować na Europejskie Drzewo Roku 2020. O tytuł rywalizuje 16. drzew z całej Europy, które wygrały w konkursach krajowych. Polskę reprezentuje 200-letni okaz bzu czarnego w Rzeszowie, zwycięzca ubiegłorocznego, organizowanego przez Klub Gaja konkursu Drzewo Roku. Polski kandydat zdobył do tej pory ponad 10 985 głosów internautów i zajmuje obecnie 10. miejsce w plebiscycie. Wszystko może się jednak zmienić dzięki głosom internautów. […]

Czytaj dalej…

29 stycznia 2020
Niebieski Manifest

Niebieski Manifest

Ponad 100 organizacji ekologicznych, kierowanych przez Seas At Risk, BirdLife Europe, ClientEarth, Oceana, Surfrider Foundation Europe i WWF uruchomiło „Niebieski Manifest”. Plan ratunkowy określa konkretne działania, które należy podjąć w ustalonych terminach, aby odwrócić losy coraz bardziej zdegradowanych i zanieczyszczonych oceanów i wybrzeży. Aby odnieść sukces, konieczna jest zmiana zarówno na lądzie, jak i na morzu. Organizacje pozarządowe apelują o: – o ochronę co najmniej 30% […]

Czytaj dalej…

31 grudnia 2019
Nowy rok, nowa strona

Nowy rok, nowa strona

Uruchamiamy nową stronę! W najbliższym czasie uzupełnimy brakujące treści. Do tego czasu możesz korzystać również z archiwalnej wersji naszej strony, dostępnej pod adresem http://archiwalna.gajanet.pl/ […]

Czytaj dalej…

22 grudnia 2019
Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych - Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych – Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

Coalition Clean Baltic (CCB) przygotowała zestaw materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, dotyczących wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej i jej wpływu na eutrofizację w obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego. Materiały opracowane zostały w ramach projektu Industrial animal farms in the BSR – sustainable practices to reduce nutrient loads (finansowanego ze środków Unii Europejskiej) i obejmują poradnik metodyczny Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Materiały do realizacji szkoleń dla szkół rolniczych, prezentację […]

Czytaj dalej…

Zamknij przybornik