Planowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie – reakcja społeczeństwa

25 marca 2022
Planowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie - reakcja społeczeństwa
W województwie wielkopolskim pojawił się konflikt związany z przebudową drogi wojewódzkiej nr 431. Chodzi głównie o miejscowość Rogalin, gdzie wycięcie drzew rosnących wzdłuż drogi spowodować może zaburzenie stosunków wodnych w pobliżu Dębów Rogalińskich oraz utrudnić migrację zwierząt z Łęgów Rogalińskich – obszaru rozległych nadwarcisńkich łąk, poprzecinanych starorzeczami, położonego na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

„Bardzo potrzebna jest pilna interwencja w sprawie ograniczenia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie, czyli ptasim i siedliskowym obszarze Natura 2000, będącym jednocześnie Pomnikiem Historii. Miałam nadzieję, że w Rogalinie, na tak wielostronnie chronionym obszarze, nie będą wycinane bezmyślnie drzewa tylko po to, by zbudować ścieżkę rowerową. Niestety się myliłam. Na odcinku ze Świątnik do Rogalina już dużo wycięto (szeroki pas koło plebanii w Rogalinie). Teraz trwają pertraktacje z konserwatorem zabytków na dalszym odcinku: Rogalin-Rogalinek. 
Dlaczego to kluczowe, by udało się tam maksymalnie ograniczyć wycinkę i zarówno sama przebudowa drogi wojewódzkiej, jak i budowa ścieżki rowerowej miały tam jak najbardziej naturalny charakter? Aby w mniejszym stopniu utrudnić migrację zwierząt z Łęgów Rogalińskich, ale także w jak najmniejszym stopniu zaburzyć stosunki wodne w pobliżu Dębów Rogalińskich, aby im nie zaszkodzić. Dąb Rus to przecież najstarszy dąb w Polsce (ok. 850 lat) …” – pisze do FZ GAJA jedna z lokalnych mieszkańców.
Już teraz analizujemy otrzymana dokumentację i z pewnością zaapelujemy o maksymalne ograniczenie wycinki drzew. w ww. rejonie
Zdjęcie autorstwa: Ferb1972 – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mro%C5%BAny_poranek.jpg.

Zamknij przybornik