“Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Wybrane transgraniczne płaty tego siedliska będziemy chronić razem z partnerami z Niemiec.”

- Nr projektu: INT162

Jeden z naszych aktualnych projektów!

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Murawy kserotermiczne tworzą ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Ich występowanie zależne jest od suchego podłoża zasobnego w węglan wapnia, dużego nasłonecznienia i małej wilgotności, nachylenia terenu o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej oraz od ingerencji człowieka polegającej na gospodarowaniu kośno-pasterskim!

Bieżąca działalność

Aktualności

25 listopada 2022
Pożegnanie z „Doliną Miłości”

Pożegnanie z „Doliną Miłości”

Mija 14 lat od przekazania nam przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych zabytkowego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej. Przygoda Federacji Zielonych „GAJA” z tym magicznym miejscem zaczęła się jednak już kilka lat wcześniej i trwa bez mała 20 lat! W dniu dzisiejszym dobiega końca umowa na użytkowanie Parku przez nasze Stowarzyszenie.
22 listopada 2022
Paul Robien - wspomnienie pioniera ochrony przyrody Pomorza

Paul Robien – wspomnienie pioniera ochrony przyrody Pomorza

W 2022 r. przypadły dwie ważne rocznice związane z niemiecki przyrodnikiem i pacyfistą - Paulem Robienem, tj.  140 urodzin oraz 100 powstania Stacji Ornitologicznej na wyspie Mönne w granicach administracyjnych Szczecina (obecnie ta część wyspy nosi na mapach nazwę Sadlińskie Łąki).

Świadomość przyrodnicza

Nasze działania

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

W Polsce wciąż brak ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. „ustawa odorowa”). O pilności ustanowienia prawa ograniczającego uciążliwość zapachową powietrza świadczy fakt, iż ok. połowy wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza to na uciążliwość zapachową, związaną głównie z obiektami produkcji zwierzęcej (przemysłowe fermy trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, ubojnie).

Monitoring funkcjonowania przemysłowych ferm zwierząt

Dolina miłości

Na wschodnim brzegu Odry, na odcinku zawartym pomiędzy Szczecinem a Cedynią, jest wiele miejsc urzekających pięknem bogato rzeźbionego terenu, bujnej przyrody i rozległych panoram na dolinę rzeki oraz zaodrzańskie wioski i miasta.

Dolina miłości

Dolina miłości

Kampania antyazbestowa

“Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” zwana też “Kampanią antyazbestową” stanowiła projekt o charakterze ogólnopolskim, realizowany przez Federację Zielonych GAJA, ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w Polsce. Kampania wpisywała się w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Kampania antyazbestowa

Inicjatywy prośrodowiskowe

Polecamy

Współpraca

Wspierane związki stowarzyszeń

Zamknij przybornik