Kontakt

Federacja Zielonych “GAJA”

skr. pocztowa nr 164, 72-100 Goleniów
e-mail: fzbiuro@gajanet.pl
NIP 852-10-91-280
KRS 0000200941 (Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, data rejestracji – 03.11.1993 r.)
Regon 810497893

Numer konta

Bank Ochrony Środowiska S.A.
75 15401085 2001 53108070 0002
SWIFT: EBOSPL PW076