Zamówienia publiczne

Nazwa zamówieniaData umieszczeniaStan składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę na usługę polegającą na wykonaniu 10 obroży telemetrycznych na żubry z wolnych stad żubrów żyjących w województwie zachodniopomorskim2024-05-15Po terminie składania ofert
(do 2024-05-22)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 (przetarg nieograniczony)2021-03-04W toku
(do 2021-03-25)
Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy usługi realizacji usługi wycinki drzew zagrażających ruchowi turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości”2021-02-08Po terminie składania ofert
(do 2021-02-11)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022 VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022 IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 (przetarg nieograniczony)2021-02-01Po terminie składania ofert
(do 2021-02-23)
Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy usługi na organizację obiadu dla około 20 – osobowej grupy uczestników Wizyty Studyjnej projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”2020-10-06Po terminie składania ofert
(do 2020-10-10)
Ogłoszenie o zamówieniu pn. “Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162 z podziałem na części: VA. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VIA. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022” – przetarg nieograniczony2020-10-01Po terminie składania ofert
(do 2020-10-07)
“Ogłoszenie o zamówieniu „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: VIIA. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w roku 2020 VIIIA. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w roku 2020 IXA. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w roku 2020” – przetarg nieograniczony2020-09-30Po terminie składania ofert
(do 2020-10-07)
Ogłoszenie o zamówieniu „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162 z podziałem na części: I. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – koszenie w latach 2020-2022 II. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 III. murawa koło Mętna – koszenie w latach 2020-2022 IV. murawa koło Mętna – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 V. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VI. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 VII. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w 2020 roku VII. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w 2020 roku IX. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w 2020″ – przetarg nieograniczony2020-09-21Po terminie składania ofert
(do 2020-09-29)
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy usługi zaprojektowania, wykonania i zamontowania/posadowienia tablic i rollup’u oraz zaprojektowania, składu i wydruku ulotek i broszur promujących projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” w latach 2020-2022.2020-09-08Po terminie składania ofert
(do 2020-09-11)
Beweidung von Trockenrasenflächen (Wypas muraw kserotermicznych) – zamówienie publiczne (ELViS ID-E85512951)2020-09-04Po terminie składania ofert
(do 2020-09-15)
Zapytanie cenowe – prośbą o podanie jednostkowych cen za wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych planowanych w latach 2020-2022 w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet2020-08-26Po terminie składania ofert
(do 2020-08-31)
Beweidung von Trockenrasenflächen (Wypas muraw kserotermicznych) – zamówienie publiczne (ELViS ID-E64328377)2020-08-04Po terminie składania ofert
(do 2020-08-28)
Ogłoszenie o zamówieniu „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony2020-06-16Po terminie składania ofert
(do 2020-06-26)
Zapytanie ofertowe w ramach realizacji „BONU DLA NGO” na opracowanie treści i grafik, produkcję oraz dostawę z montażem tablic informacyjnych2020-06-09Po terminie składania ofert
(do 2020-06-19)
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony2020-05-27Po terminie składania ofert
(do 2020-06-04)
Zapytanie cenowe – koszenie muraw kserotermicznych w ramach projektu “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162”2020-05-13Po terminie składania ofert
(do 2020-05-18)
Zamknij przybornik