Szczegóły postępowania:

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy usługi na organizację obiadu dla około 20 – osobowej grupy uczestników Wizyty Studyjnej projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”

Opis zamówienia:

W związku z organizacją obiadu dla około 20 – osobowej grupy uczestników Wizyty Studyjnej projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Zakres zamówienia obejmie: organizację obiadu dla około 20 osób biorących udział w Wizycie Studyjnej (w lokalizacji restauracji Oferenta), składającej się z 2 rodzajów menu do wyboru: • pierwsze danie – zupa (dwa rodzaje), • drugie danie rybne + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki • deser • ciepłe i zimne napoje 0,3 l/os (soki owocowe - 3 rodzaje do wyboru, herbata, kawa, woda gazowana i woda niegazowana) Termin realizacji zamówienia: 29 października 2020 r. (czwartek) około godz. 14:30 Miejsce realizacji zamówienia: lokalizacja restauracji Oferenta Kryterium oceny ofert: cena 100 % Oferta musi zawierać cenę brutto za osobę oraz całość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz propozycję 2 menu w języku polskim. Inne istotne warunki zamówienia - w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączone pliki

Zamknij przybornik