Szczegóły postępowania:

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji „BONU DLA NGO” na opracowanie treści i grafik, produkcję oraz dostawę z montażem tablic informacyjnych

Opis zamówienia:

1. Opracowanie projektów graficznych i produkcja 2 rodzajów tablic zewnętrznych według wskazań Zamawiającego (...). 2. Montaż 1 tablicy informacyjnej Federacji Zielonych „GAJA” (o wymiarach 200 cm x 100 cm) na budynku przy ulicy 5 Lipca 45 w Szczecinie.

Załączone pliki

Zamknij przybornik