Szczegóły postępowania:

Zapytanie cenowe – prośbą o podanie jednostkowych cen za wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych planowanych w latach 2020-2022 w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Opis zamówienia:

zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie jednostkowych cen za wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych w różnym stopniu zdegradowania, które planujemy przeprowadzić w latach 2020-2022 w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet, tj.: 1) ręczne koszenie na wysokości 5-10 cm (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego sprzętu) wraz ze zgrabieniem i usunięciem pokosu z wykoszonej powierzchni (nie dopuszczamy możliwości mulczowania) oraz jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie; 2) wycinka krzewów i nalotu drzew (osobników występujących pojedynczo i w skupiskach poniżej 25m2) wraz z zebraniem i usunięciem biomasy z powierzchni zabiegów powierzchni oraz jej zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie. Usuwane będą osobniki drzew i krzewów dorastające do 3m wysokości; 3) karczowanie krzewów i nalotu drzew (osobników występujących pojedynczo i w skupiskach poniżej 25m2) wraz z zebraniem i usunięciem biomasy z powierzchni zabiegów oraz jej zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie. Usuwane będą osobniki drzew i krzewów dorastające do 3m wysokości. Wszystkie wymienione poniżej zabiegi mają na celu przywrócenie otwartego charakteru muraw oraz poprawę ich struktury. Prace realizowane będą w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Położenie i charakterystyka obszarów - w załączonym piśmie. Uprzejmie proszę o podanie cen jednostkowych poprzez wypełnienie załączonego formularza. Podane kwoty pozwolą na zaplanowanie aktualnego budżetu pod zaplanowane zamówienia publiczne. Informację zwrotną bardzo proszę przesłać drogą elektroniczną na adres email: agnieszka.raclawska@gajanet.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałku).

Załączone pliki

Zamknij przybornik