Szczegóły postępowania:

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy usługi realizacji usługi wycinki drzew zagrażających ruchowi turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości”

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wycinką drzew zagrażających ruchowi turystycznemu oraz uprzątnięcia uszkodzonej małej infrastruktury w parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości”. Szczegóły w załączonej dokumentacji. Uwaga - aktualizacja z dnia 09.02.2021 r. - w formularzu ofertowym Oferent nie musi podawać danych osobowych kierownika prac (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)! Informacja ta będzie musiała być uzupełniona przez wybranego Oferenta przed podpisaniem umowy. Poprawiony formularz ofertowy znajduje się w załączonej dokumentacji.

Załączone pliki

Zamknij przybornik