Szczegóły postępowania:

Zapytanie cenowe – koszenie muraw kserotermicznych w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162”

Opis zamówienia:

Prośba o podanie jednostkowych cen za wykonanie koszenia muraw kserotermicznych (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego sprzętu) wraz z ręcznym zgrabieniem i usunięciem pokosu z wykoszonej powierzchni oraz jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie. Szczegółówy opis zawarto w załączonych plikach. Lokalizacja działania: działki nr 1 obręb Pargowo i nr 1 obręb Barnisław w gminie Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie - strefa nadgraniczna. Realizacja działania z projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowanego z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Załączone pliki

Zamknij przybornik