Szczegóły postępowania:

Zapytanie ofertowe o cenę na usługę polegającą na wykonaniu 10 obroży telemetrycznych na żubry z wolnych stad żubrów żyjących w województwie zachodniopomorskim

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 10 obroży telemetrycznych na żubry z wolnych stad żubrów żyjących na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu „ReCo – przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż zielonego pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Centralna 2021 – 2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączone pliki

Zamknij przybornik