Szczegóły postępowania:

Beweidung von Trockenrasenflächen (Wypas muraw kserotermicznych) – zamówienie publiczne (ELViS ID-E85512951)

Opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy transgranicznego wypasu owiec w projekcie Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162. Całość postępowania, w imieniu wszystkich partnerów projektu, prowadzi wyłącznie: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald Kompletna dokumentacja dostępna, w języku niemieckim, na stronie internetowej: https://www.subreport-elvis.de/browseVerdingungsunterlagen.html#ELVISID:E85512951

Zamknij przybornik