Szczegóły postępowania:

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy usługi zaprojektowania, wykonania i zamontowania/posadowienia tablic i rollup’u oraz zaprojektowania, składu i wydruku ulotek i broszur promujących projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” w latach 2020-2022.

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania tablic i rollup’u projektowego oraz zaprojektowania i wydruku ulotek i broszur promujących projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”. Szczegóły zamówienia zamieszczone są w załączonym pliku.

Załączone pliki

Zamknij przybornik