Spraw, aby głos zwierząt był w Europie lepiej słyszalny!

19 marca 2021
Spraw, aby głos zwierząt był w Europie lepiej słyszalny!

Ruszyła kampania organizacji pozarządowych pod przewodnictwem GAIA asbl z Brukselii w sprawie powołania unijnego Komisarza ds. Dobrostanu Zwierząt.

Europejczycy troszczą się o zwierzęta, a badania pokazują, że chcą także, aby prawodawstwo Unii Europejskiej w większym stopniu chroniło zwierzęta. Mimo to interesy ekonomiczne zbyt często przeważają nad żądaniami obywateli, a nawet nad żądaniami Parlamentu Europejskiego, który wielokrotnie domagał się wprowadzenia zmian legislacyjnych w celu zwiększenia ochrony zwierząt w Unii Europejskiej.

Aby ograniczyć tego typu problemy, niektóre państwa członkowskie wyłączyły odpowiedzialność za dobrostan zwierząt z kompetencji Ministerstwa Rolnictwa. Z zadowoleniem przyjmujemy takie decyzje i mamy nadzieję, że zostaną one podjęte we wszystkich państwach członkowskich.

Na szczeblu Unii Europejskiej za dobrostan zwierząt odpowiedzialny jest komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, ale kompetencja ta nie jest obecnie uwzględniona w nazwie jego stanowiska. Zaproponowano więc podkreślenie wagi tego tematu i zwiększenie odpowiedzialności przez wyraźne uwzględnienie określenia „dobrostan zwierząt” w nazwie stanowiska odpowiedniego komisarza.

W każdym razie kompetencje te powinny być nadal oddzielone od kompetencji komisarza do spraw rolnictwa, nawet jeśli w przyszłości nastąpią zmiany w zakresie obowiązków komisarzy.

Ochrona zwierząt w Unii Europejskiej ulegnie poprawie, jeśli odpowiednio podkreśli się istnienie takiego obowiązku, a właściwy komisarz zostanie z całą mocą wezwany do przyjęcia bardziej proaktywnego i postępowego podejścia w zakresie dobrostanu zwierząt w imieniu całej Komisji Europejskiej, co będzie odpowiedzią na żarliwe wezwanie obywateli Unii.

EUROPEJCZYCY TROSZCZĄ SIĘ O ZWIERZĘTA. UNIJNE INSTYTUCJE TAKŻE POWINNY. Wszyscy zainteresowani tematem mogą podpisać się pod petycją dostępną: tutaj.

Spraw, aby głos zwierząt był w Europie lepiej słyszalny!


Zamknij przybornik