“Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza” – webinarium już 21.09.2021 r.

"Naturtourismus in Zeiten der COVID-19-Pandemie - Er-fahrungen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet" - Webinar am 21.09.2021

14 września 2021
"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Serdecznie zapraszamy  na polsko-niemieckie webinarium organizowane w ramach projektu “Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19, na którym omówione zostaną dobre praktyki, problemy i wyzwania dla turystyki przyrodniczej, związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w polskiej i niemieckiej części Pomorza.

Termin:    21 września 2021 r., godz. 10:00-14:00      .

WWW:       webinarium realizowane na platformie ZOOM (tłumaczenie PL-DE)

Program:

Sesja 1 – prezentacja sytuacji turystyki przyrodniczej w okresie pandemii COVID-19 w Polsce i w Niemczech.

Sesja 2 – dyskusja nt. najlepszych rozwiązań w funkcjonowaniu obiektów turystyki przyrodniczej w warunkach obostrzeń sanitarno-epidemicznych (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM).

Zainteresowanych udziałem prosimy o wysyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres agnieszka.plich@gajanet.pl, do dnia 17 września, do godz. 15:00 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).

Serdecznie zapraszamy do udziału zarządców przyrodniczych obiektów turystycznych, przedstawicieli organizacji turystycznych, przewodników przyrodniczych, przyrodników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką turystyki przyrodniczej. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje nt. webinarium uzyskać można pod adresem email agnieszka.plich@gajanet.pl lub numerem tel. 509 824 599.

Partnerzy projektu:

"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.    "Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

"Turystyka przyrodnicza w dobie pandemii COVID-19 – doświadczenia z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza" - webinarium już 21.09.2021 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


Der Verein Föderation der Grünen “GAJA” lädt Sie zu einem deutsch-polnischen Webinar ein, das im Rahmen des Projekts Änderung des Konzepts der touristischen Nutzung des Landschafts- und Naturparks „Tal der Liebe“ in Zatoń Dolna zwecks des Schutzes des touristischen Verkehrs vor den Folgen der COVID-19-Epidemie organisiert wird.

Ziel:          Diskussion über Erfolgsmodelle, Probleme und Herausforderungen für den Naturtourismus im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie in dem polnischen und dem deutschen Teil Pommerns

Termin:    21. September 2021, um 10:00-14:00 Uhr.

WWW:       Das Webinar wird mithilfe von der Plattform ZOOM durchgeführt (PL-DE-Übersetzung)

Programm:

Teil 1 – Präsentation der Situation des Naturtourismus während der COVID-19-Pandemie in Polen und Deutschland.

Teil 2 – Diskussion über die besten Lösungen für den Betrieb von Naturtourismuseinrichtungen unter sanitären und epidemiologischen Einschränkungen (PROGRAMM DES WEBINARS).

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, senden Sie bitte bis zum 17. September, 15:00 Uhr, ein ausgefülltes Anmeldeformular an agnieszka.plich@gajanet.pl, (ANMELDEFORMULAR).

Wir laden Verwalter von naturtouristischen Einrichtungen, Vertreter von Tourismusorganisationen, Naturführer, Naturforscher und alle am Thema Naturtourismus interessierten Personen herzlich zur Teilnahme ein. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt (entscheidend ist die Reihenfolge der Anmeldungen).

Informationen zum Webinar kann man per E-Mail unter agnieszka.plich@gajanet.pl oder unter der Tel.-Nr. 509 824 599 erhalten.

Projektpartner:

   

Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und vom Staat (Fonds für Kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania)   kofinanziert.

 

Zamknij przybornik