Waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w ramach projektu INT142

5 kwietnia 2022
Waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w ramach projektu INT142

Jednym z głównych działań w projekcie pn.  Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alei przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności w województwie zachodniopomorskim było przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wybranych zadrzewień przydrożnych w województwie zachodniopomorskim.

Prace inwentaryzacyjne uwzględniające wykonanie ekspertyz dendrologicznych i przyrodniczych z zakresu ornitofauny, herpetofauny, entomofauny, mykologii oraz lichenologii objęły ponad 2000 km dróg wojewódzkich i prowadzone były w latach 2020 – 2021.

Z myślą i nadzieją na jak najszerszą ochronę alej przydrożnych przekazaliśmy bazę danych zawierającą wyniki ww. prac także Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Szczecinie.

 

Waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w ramach projektu INT142

Partnerzy projektu:

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego realizacja odbywa się także przy wsparciu z Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF.

Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/BlankenseeUroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee  Uroczyste otwarcie Alei transgranicznej na przejściu Buk/Blankensee


Zamknij przybornik