Promocja projektów INT162 i INT142 podczas Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie

Werbung für die Projekte INT162 und INT142 während der Nacht der Bibliotheken in der Grundschule Nr. 1 in Gryfino

12 października 2020
Promocja projektów INT162 i INT142 podczas Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie

W piątek, 9.10.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie po raz piąty odbyła się Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym roku hasłem przewodnim był „Klimat na czytanie”. W związku z sytuacją rozwijającej się pandemii COVID-19  w wydarzeniu mogła wziąć udział jedynie ograniczona liczba uczniów.

W trakcie wydarzenia,  przedstawicielki Federacji Zielonych „GAJA” poprowadziły spotkanie pn. “Organizacje pozarządowe a ochrona przyrody”. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in.: Czym są organizacje pozarządowe? Na czym polegają: czynna ochrona przyrody i ochrona środowiska? W jaki sposób chroniąc lokalną przyrodę wpływamy na klimat? Czy o ochronie przyrody warto przeczytać coś więcej?

W trakcie omawiania ww. zagadnień, w szczególny sposób przedstawione zostały dwa aktualne projekty Federacji Zielonych “GAJA” pn.: “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” INT162 oraz “Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” INT142.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Promocja projektów INT162 i INT142 podczas Nocy Bibliotek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie

 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz bibliotekarzom: pani Krystynie Twardy i panu Adrianowi Koppowi bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się wiedzą.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162 

Projekty Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet oraz Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald  finansowane są z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Am Freitag, den 9.10.2020, hat die Maria-Dąbrowska-Grundschule Nr. 1 mit Integrationsklassen in Gryfino zum fünften Mal die Nacht der Bibliotheken veranstaltet – eine landesweite Kampagne, die vom Zentrum für Politische Bildung organisiert wurde. Das diesjährige Motto lautete “Klima zum Lesen”. Aufgrund der Situation der sich entwickelnden COVID-19-Pandemie konnte nur eine begrenzte Anzahl von Schülern und Schülerinnen an der Veranstaltung teilnehmen.

Während der Veranstaltung leiteten Vertreterinnen der Föderation der Grünen “GAJA” ein Treffen mit dem Titel “NGOs und Naturschutz”. Die Teilnehmer des Treffens konnten erfahren: Was sind Nichtregierungsorganisationen? Was sind: aktiver Natur- und Umweltschutz? Wie beeinflussen wir das Klima durch den Schutz der lokalen Natur? Gibt es noch mehr lesenswerte Informationen über den Naturschutz?

Bei der Diskussion zu den oben genannten Themen wurden insbesondere zwei aktuelle Projekte der Föderation der Grünen “GAJA” vorgestellt: “Schutz der Trockenrasen im polnisch-deutschen Grenzgebiet” INT162 und “Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald” INT142.

Mehr Informationen befinden sich auf der offiziellen Webseite der Schulbibliothek Bibliothek in der Grundschule Nr. 1 mit Integrationsklassen in Gryfino.

Wir möchten dem Management der Grundschule Nr. 1 und den Bibliothekaren danken: Frau Krystyna Twardy und Herr Adrian Kopp für die Einladung und die Gelegenheit, unser Wissen zu teilen.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Die Projekte Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet sowie Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald  werden aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik