Konsultacje dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

4 sierpnia 2021
Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska zainicjowała konsultacje publiczne w celu zebrania informacji oraz zapoznania się ze stanowiskami i pomysłami podmiotów, które stosują dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej i których dotyczy ta dyrektywa. Na podstawie sprawozdań i oceny skutków wyżej wymienionych działań w krajach członkowskich należy dokonać, do 2023 r., przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. W stosownych przypadkach można wówczas zaproponować zmiany. W związku z powyższym istnieje realna szansa, aby kwestia potencjalnej ochrony obszarowej Rynny Słupskiej zyskała podstawy formalne.

W zakresie omawianego terenu Federacja Zielonych „GAJA”  realizuje projekt pn.Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną”. Działanie odbywa się w ramach międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic (www.ccb.se) i jest dofinansowane ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska   Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska  Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska


Zamknij przybornik