Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną (2020-2021)

Opis projektu:

Rynna Słupska to podłużne (jak sama nazwa wskazuje), równoleżnikowe przegłębienie w dnie Morza Bałtyckiego. Ten, wydawałoby się, względnie niewielki obszar dna Bałtyku ma jednak olbrzymie znaczenie dla jego zróżnicowania biologicznego. Rolę Rynny Słupskiej zarówno w kształtowaniu bioróżnorodności Morza Bałtyckiego jak i jej zachowaniu, w sposób najbardziej obrazowy określa termin „Korytarz Życia”. Biorąc pod uwagę fakt, że prąd gęstościowy przepływający przez Rynnę Słupską niesie ze sobą życiodajny tlen, to posługując się obrazowym antropomorfizmem należy stwierdzić, że Rynna Słupska jest tym dla biocenozy Bałtyku czym tchawica u człowieka.

Rynna Słupska pomimo faktu, że stanowi, naturalnie zachowany rezerwat bioróżnorodności, nie jest obszarem szczególnej aktywności badawczej ani obiektem czynnej troski ochronnej. W tym świetle, jej aktualne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności całego Bałtyku powinno być dokładnie badane. Wyniki tych badań winny posłużyć opracowaniu działań ochronnych służących zachowaniu unikalnych własności siedliskowych i biocenotycznych. Niepokojące sygnały wskazujące, że degradacja środowiska Bałtyku zaczyna dotyczyć również Rynny Słupskiej nakazuje podjęcie możliwie natychmiastowych działań służących zachowaniu tego unikalnie cennego obszaru głębokowodnego dna Morza Bałtyckiego.

 

Działania w ramach projektu:

  1. Przegląd i zebranie dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów do prac rzeczniczych, które będą kontynuowane w roku 2021. Podsumowaniem prac jest opracowanie: Rynna Słupska – rezerwatem bioróżnorodności Bałtyku.
  2. Zwrócenie uwagi na ww. obszar w Polsce i HELCOM poprzez kampanię informacyjną, warsztaty i rzecznictwo na forach międzynarodowych.

 

Czas realizacji: 2020 – 2021

Partner projektu: Coalition Clean Baltic.

Źródła finansowania:

   

 

Aktualności:

Zamknij przybornik