Wpływ inwestycji morskich na obszar Rynny Słupskiej

1 października 2021
Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

W Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynny Słupskiej planowane są trzy inwestycje Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej w postaci farm wiatrowych: baltica 1, baltica2 i baltica3.  Pierwsza z wymienionych zlokalizowana będzie na północ od Rynny Słupskiej dwie pozostałe zostaną „wciśnięte” pomiędzy Ławicę Słupską, a Rynnę Słupską od południa tej ostatniej.

Ponieważ realizacja tych inwestycji związana jest z koniecznością przedstawienia przez inwestora Raportu oddziaływania na środowisko wskazanym byłyby działania aby zobowiązać wykonawców raportu do szczególnego podejścia w kwestii sąsiedztwa ww. farm wiatrowych względem Rynny Słupskiej.

W zakresie omawianego terenu Federacja Zielonych „GAJA”  realizuje projekt pn. „Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną”. Działanie odbywa się w ramach międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic (www.ccb.se) i jest dofinansowane ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska   Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska  Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska


Zamknij przybornik