Inicjatywa utworzenia bazy danych „siedliskowych zasobów Bałtyku”

10 listopada 2021
Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

W związku ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich pn. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. z 2021 r., poz. 935) szczecińska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwróciła się z inicjatywą utworzenia bazy danych „siedliskowych zasobów Bałtyku”.

Do współpracy w tym zakresie został zaproszony wice prezes Coallition Clean Baltic prof. ndzw. dr hab. inż. Przemysław Śmietana. Zatem kwestia zainteresowania problematyką Rynny Słupskiej będzie miała szansę bazować na aktualnej wiedzy naukowej.

W zakresie omawianego terenu Federacja Zielonych „GAJA”  realizuje projekt pn. „Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną”. Działanie odbywa się w ramach międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic (www.ccb.se) i jest dofinansowane ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska   Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska  Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

 


Zamknij przybornik