Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

16 kwietnia 2021
Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

Skierowanie zainteresowania na obszar Rynny Słupskiej w aspekcie potencjalnej ochrony nakazuje analizę stanu ochrony bałtyckich obszarów sąsiadujących. Od 2020 roku  Urząd Morski w Szczecinie oraz Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w konsorcjum z MEWO S.A., przy współpracy z firmą Przyrodnicy24, realizują zadanie pn. „Projekt planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”. Wskazanym zatem jest śledzenie powyższego procesu celem popularyzacji systemowego podejścia do problematyki ochrony cennych siedlisk Morza Bałtyckiego.

Ze względu na konieczność uwzględnienia w planach ochrony morskich obszarów Natura 2000 kwestii ich integralności uwzględnienie sąsiedniego do Ławicy Słupskiej obszaru Rynny Słupskiej w analizach może być źródłem cennych informacji o aktualnym stanie Rynny Słupskiej.

W zakresie omawianego terenu Federacja Zielonych „GAJA”  realizuje odrębny projekt pn.Przegląd dostępnych danych na temat unikatowych walorów przyrodniczych Rynny Słupskiej oraz zebranie informacji i materiałów celem objęcia jej ochroną. Działanie odbywa się w ramach międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic (www.ccb.se) i jest dofinansowane ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska   Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska  Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

 


Zamknij przybornik