Skutki katastrofy na Odrze: Czy jest jakaś nadzieja dla jesiotra i jego siedliska?

31 sierpnia 2022
Skutki katastrofy na Odrze: Czy jest jakaś nadzieja dla jesiotra i jego siedliska?

Odra jest ostatnią dużą rzeką w Niemczech, gdzie ryby i inne zwierzęta mogą jeszcze swobodnie migrować na długich odcinkach. Od 2006 r. rzeka jest także jest głównym obszarem reintrodukcji jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus). Gatunek ten znajduje się na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), gdzie żadna inna grupa zwierząt nie jest obecnie bardziej zagrożona niż jesiotr. Teoretycznie młode jesiotry mogły po raz pierwszy wylęgnąć się w Odrze z ikry dorosłych osobników powracających tego lata do rzeki. Niestety wtedy nastąpiła katastrofa ekologiczna spowodowana przez człowieka. Jaki jest teraz los jesiotra?

Artykuł na temat niepewnej przyszłości programu reintrodukcji ww. gatunku przygotowany został obecnie przez Instytut Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) w Berlinie. Z jego pełną treścią można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.igb-berlin.de/news/skutki-katastrofy-na-odrze-czy-jest-jakas-nadzieja-dla-jesiotra-i-jego-siedliska

Źródło: www.igb-berlin.de

Startseite

  • Obrazek wyróżniający autorstwa Pierre André – Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montr%C3%A9al_Biodome_Acipenser_oxyrinchus_(1).JPG.

Zamknij przybornik