Dodatkowe działania wypasu na murawach projektu INT162

Zusätzliche Beweidung auf Trockenrasenflächen im Projekt INT162

31 maja 2021
Dodatkowe działania wypasu na murawach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Oprócz wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej), w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162) prowadzony jest także wypas owiec na obszarze Radewitzer Heide w powiecie Vorpommern-Greifswald, Meklemburgii Pomorza-Przedniego.

Wypas ten jest realizowany nieodpłatnie przez gospodarstwo rolne, a sama jego realizacja została uwarunkowana sfinansowaniem w ramach projektu INT162 posadowienia trwałego grodzenia zabezpieczającego stado przed drapieżnikami. Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 grodzenie udało się posadowić dopiero w bieżącym roku. Bezpośrednio po pracach budowlanych, na obszar wprowadzone zostanie stado owiec.

Gospodarstwo rolne użytkujące ww. teren posiada owce będące krzyżówkami rasy Skudde. Charakteryzując tę rasę należy podkreślić, że jest ona doskonale przystosowana do bardzo trudnych warunków środowiskowych i mało wymagająca pod względem paszowym. W okresie letnim owce te spełniają rolę żywych kosiarek”. Na terenach, na których przebywają, oprócz trawy eliminują mało przydatne rośliny (pokrzywy, osty i chwasty), samosiejki krzewów i drzew a także krzewy głogu i jeżyn.

Fotos: J. Fröhlich.

Rasa ta została wyhodowana na terenach Prus Wschodnich, a fakt, że istnieje do dzisiaj, należy zawdzięczać mieszkańcom Warmii i Mazur. Przesiedlając się do Niemiec, także podczas II wojny światowej zabierali ze sobą pojedyncze egzemplarze tych zwierząt. Prowadzona w czystości rasy hodowla pozwoliła na utrzymanie w Niemczech pewnej populacji, liczącej obecnie około 1.000 sztuk.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Neben der Schafbeweidung in dem Grenzgebiet bei den Ortschaften Barnislaw, Pargowo (auf polnischer Seite), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (auf deutscher Seite), wird im Rahmen des Projektes “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) auch eine Beweidung mit Schafen in dem Gebiet der Radewitzer Heide im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, durchgeführt.

Diese Beweidung wird vom landwirtschaftlichen Betrieb unentgeltlich durchgeführt, und ihre Umsetzung selbst wurde durch Finanzierung der Errichtung eines festen Zauns zur Absicherung der Herde vor Raubtieren im Rahmen des Projekts INT162 bedingt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Zaun erst in diesem Jahr aufgestellt werden. Unmittelbar nach den Bauarbeiten wird eine Schafherde in das Gebiet eingeführt. Der landwirtschaftliche Betrieb, der das Gelände nutzt, hält Skudde-Kreuzungsschafe. Bei der Charakterisierung dieser Rasse ist zu betonen, dass sie perfekt an sehr schwierige Umweltbedingungen angepasst ist und keine hohen Ansprüche an das Futter stellt. Im Sommer erfüllen die Schafe die Rolle von “lebenden Mähern”. Auf den Flächen, auf denen sie gehalten werden, beseitigen sie neben dem Gras auch wenig nützliche Pflanzen (Brennnesseln, Disteln und Unkraut), Durchwuchs von Büschen und Bäumen sowie Weißdorn- und Brombeersträucher.

 

Die Rasse wurde in Ostpreußen gezüchtet, und die Tatsache, dass es sie heute noch gibt, ist den Bewohnern von Ermland und Masuren zu verdanken. Bei der Umsiedlung nach Deutschland, auch während des Zweiten Weltkrieges, nahmen sie einzelne Exemplare dieser Tiere mit. Die in der Reinheit der Rasse durchgeführte Zucht ermöglichte es, eine gewisse Population in Deutschland zu erhalten, die derzeit etwa 1.000 Tiere zählt.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik