Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 3

19 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 3

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejne przykłady przemiany muraw kserotermicznych w kwietne łąki mają teraz miejsce w rezerwatach przyrody „Brodogóry” i „Stary Przylep”, gm. Warnice, woj. zachodniopomorskie. To również dwa obiekty poddawane zabiegom ochronnym w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

W przypadku „Starego Przylepu” obecnie dominują tu dwie barwy żółta, którą nadają głównie starce wiosenne (Senecio vernalis), przytulie właściwe (Galium verum), pięciorniki (Potentilla sp.), kozibrody wschodnie (Tragopogon orientalis) i mniej liczne ostrołódki kosmate (Oxytropis pilosa) oraz filet szałwi łąkowych (Salvia pratensis), traganków duńskich (Astragalus danicus) i dąbrówek kosmatych (Ajuga genevensis).  Co więcej, na skutek temperatury przekraczającej w bieżącym tygodniu 20°C, w całym rezerwacie unosi się zapach szałwii.

Na murawie zakwitły już także inne gatunki ciekawych roślin ciepłolubnych, w tym: sparcety siewne (Onobrychis viciifolia), krwiściągi mniejsze (Sanguisorba minor) i zarazy przytuliowe (Orobanche caryophyllacea).

 

Na „Brodogórach” proces przemiany w kwietną łąkę zachodzi nieco wolniej. Na pierwszy rzut oka całe zbocze wygląda na porośnięte wyłącznie trawą i szałwią, szczególnie gdy patrzymy na nie z podnóża we wsi Grędziec.

 

Wężymordy stepowe (Scorzonera purpurea), ostrołódki kosmate, traganki duńskie i pięciorniki są widoczne wyłącznie z bliska.  Pojawiają się też pierwsze goździki kartuzki (Dianthus carthusianorum)  i dzwonki jednostronne (Campanula sp.).

Wygląd zbocza zmieni się już w przyszłym tygodniu, a rezerwat nabierze wówczas głównie kolorów fioletu za sprawą rozkwitającej masowo wyki długożagielkowej (Vicia tenuifolia) oraz bieli licznych pajęcznic liliowatych (Anthericum liliago) i wiązówek bulwkowych (Filipendula vulgaris).

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik