Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 3

Resultate der Pflegemaßnahmen auf den im Projekt INT162 erfassten Trockenrasen - Teil 3

19 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 3

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejne przykłady przemiany muraw kserotermicznych w kwietne łąki mają teraz miejsce w rezerwatach przyrody „Brodogóry” i „Stary Przylep”, gm. Warnice, woj. zachodniopomorskie. To również dwa obiekty poddawane zabiegom ochronnym w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

W przypadku „Starego Przylepu” obecnie dominują tu dwie barwy żółta, którą nadają głównie starce wiosenne (Senecio vernalis), przytulie właściwe (Galium verum), pięciorniki (Potentilla sp.), kozibrody wschodnie (Tragopogon orientalis) i mniej liczne ostrołódki kosmate (Oxytropis pilosa) oraz fiolet szałwi łąkowych (Salvia pratensis), traganków duńskich (Astragalus danicus) i dąbrówek kosmatych (Ajuga genevensis).  Co więcej, na skutek temperatury przekraczającej w bieżącym tygodniu 20°C, w całym rezerwacie unosi się zapach szałwii.

Na murawie zakwitły już także inne gatunki ciekawych roślin ciepłolubnych, w tym: sparcety siewne (Onobrychis viciifolia), krwiściągi mniejsze (Sanguisorba minor) i zarazy przytuliowe (Orobanche caryophyllacea).

 

Na „Brodogórach” proces przemiany w kwietną łąkę zachodzi nieco wolniej. Na pierwszy rzut oka całe zbocze wygląda na porośnięte wyłącznie trawą i szałwią, szczególnie gdy patrzymy na nie z podnóża we wsi Grędziec.

 

Wężymordy stepowe (Scorzonera purpurea), ostrołódki kosmate, traganki duńskie i pięciorniki są widoczne wyłącznie z bliska.  Pojawiają się też pierwsze goździki kartuzki (Dianthus carthusianorum)  i dzwonki jednostronne (Campanula sp.).

Wygląd zbocza zmieni się już w przyszłym tygodniu, a rezerwat nabierze wówczas głównie kolorów fioletu za sprawą rozkwitającej masowo wyki długożagielkowej (Vicia tenuifolia) oraz bieli licznych pajęcznic liliowatych (Anthericum liliago) i wiązówek bulwkowych (Filipendula vulgaris).

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Weitere Beispiele für die Umwandlung von Trockenrasen in Blumenwiesen finden derzeit in den Naturschutzgebieten „Brodogóry” und „Stary Przylep” in der Gemeinde Warnice, Woiwodschaft Zachodniopomorskie, statt. Es handelt sich dabei auch um zwei Gebiete, die den Schutzmaßnahmen im Rahmen des Projekts Schutz der Trockenraswen im deutsch-polnischen Grenzgebiet unterzogen werden.

Im Fall von „Stary Przylep” sind gegenwärtig zwei Farben dominant, nämlich gelbe Farbe des Frühlings-Greiskrauts (Senecio vernalis), Echte Labkräuter (Galium verum), Fingerkräuter (Potentilla sp.), Östliche Wiesen-Bocksbarte (Tragopogon orientalis) und der seltener vorkommenden Zottigen Spitzkiele (Oxytropis pilosa) sowie die violette Farbe der Wiesensalbei (Salvia pratensis), des Dänischen Tragants (Astragalus danicus) und des Genfer Günsels (Ajuga genevensis). Zusätzlich riecht es infolge der Temperaturen, die in dieser Woche 20°C überschreiten, im Ganzen Naturschutzgebiet nach Salbei.

Auf der Trockenrasenfläche blühen auch bereits andere thermophile Arten, darunter: Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) und Nelken-Sommerwurz (Orobanche caryophyllacea).

Im Naturschutzgebiet „Brodogóry” verläuft der Prozess der Umwandlung zu einer Blumenwiese etwas langsamer. Auf den ersten Blick scheint der gesamte Hang nur mit Gras und Salbei bedeckt zu sein, vor allem, wenn man ihn vom Fuß der Anhöhe im Dorf Grędziec aus betrachtet.

Rote Schwarzwurzeln (Scorozonera purpurea), Zottige Spitzkiele, Dänische Tragante und Fingerkräuter sind nur vor der Nähe zu sehen. Auch die ersten Kartäusernelken (Dianthus carthusianorum) und Glockenblumen (Campanula sp.) werden sichtbar.

Schon in der nächsten Woche wird sich das Erscheinungsbild des Hangs ändern. Dann wird das Naturschutzgebiet vor allem violett gefärbt sein, dank der Massenblüte der Feinblättrigen Wicke (Vicia tenuifolia) und dem Weiß der zahlreichen Traubigen Graslilien (Anthericum liliago) und dem Kleinen Mädesüß (Filipendula vulgaris).

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik