Artykuł o CCB w najnowszym Przeglądzie Uniwersyteckim

30 czerwca 2020
Artykuł o CCB w najnowszym Przeglądzie Uniwersyteckim

W najnowszym kwartalniku Uniwersytetu Szczecińskiego (329-331) 2020  ukazał się artykuł opisujący 30 lat  działań międzynarodowego związku stowarzyszeń Coalition Clean Baltic na rzecz środowiska Morza Bałtyckiego.

CCB stanowi największą organizację skupioną na ochronie Morza Bałtyckiego, która koncentruje swą działalność na czterech płaszczyznach:

  • redukcja szkodliwych składników, które dostają się do Morza Bałtyckiego,
  • profilaktyka przed groźnymi obiektami i działaniami wpływającymi na środowisko morza,
  • zagospodarowywanie i podtrzymywaniu łowisk Bałtyku,
  • ochrona bioróżnorodności Bałtyku i promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów morza.

Czynnym członkiem CCB jest także Federacja Zielonych “GAJA”.

W artykule znajduje się także ciekawy opis samego Morza Bałtyckiego, jego uwarunkowań przyrodniczych, wrażliwości na zanieczyszczenia oraz związanej z powyższym unikatowości w skali światowej.

Życzymy miłej lektury – Przegląd Uniwersytecki 2020 (4-6).


Zamknij przybornik