EKO PATROL w Goleniowie

EKO PATROL in Goleniów

9 lipca 2022
EKO PATROL w Goleniowie

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dziś w Goleniowie odbyła się gra terenowa pn. “EKO PATROL” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dmuchawiec Goleniów. Grupy liczące łącznie 32 dzieci wraz z opiekunami rywalizowały ze sobą w rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Organizatora, Nadleśnictwo Goleniów, Państwową Straż Pożarną w GoleniowieSanpid oraz  sprzątały Puszczę Goleniowską.  Podczas przerwy w sprzątaniu Strażacy omawiali zasady bezpieczeństwa przy gaszeniu pożarów, a Federacja Zielonych “GAJA” opowiedziała na czym polega ochrona przyrody na przykładzie realizowanych projektów, w tym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Drużyna, która zebrała największą ilość odpadów wygrała nagrodę, a każdy z uczestników na koniec otrzymał także medal, dyplom i poczęstunek.

To była doskonała zabawa połączona z edukacją i zrobieniem “dobrego uczynku” dla Puszczy Goleniowskiej!

 

EKO PATROL w Goleniowie

Całe zadanie sfinansowane z budżetu zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

    EKO PATROL w Goleniowie

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 


Heute fand in Goleniów ein Feldspiel mit dem Namen „EKO PATROL” statt, das von dem Verein Dmuchawiec Goleniów organisiert wurde. Insgesamt 32 Kinder und ihre Betreuer traten in Gruppen gegeneinander an und lösten Aufgaben, die vom Veranstalter, dem Forstamt Goleniów, der Staatlichen Feuerwehr in Goleniów und der Gesundheitsbehörde vorbereitet worden waren, und räumten den Wald Puszcza Goleniowska auf. Während einer Pause bei der Aufräumung besprach die Feuerwehr die Sicherheitsregeln für die Brandbekämpfung, und die Föderation der Grünen „GAJA” sprach über die Bedeutung des Naturschutzes am Beispiel durchgeführter Projekte, darunter des Projekts „Schutz der Trockenrasen im polnisch-deutschen Grenzgebiet”.

Das Team, das die meisten Abfälle sammelte, erhielt einen Preis, und jeder Teilnehmer bekam eine Medaille, eine Urkunde und eine Erfrischung zum Abschluss.

Es war ein großer Spaß, kombiniert mit Bildung und einer “guten Tat” für den Wald Puszcza Goleniowska!

 

 

Die gesamte Aufgabe wurde aus dem Budget der vom Marschall der Woiwodschaft Zachodniopomorskie initiierten öffentlichen Aufgabe mit dem Titel “Program Społecznik-2022-2024” finanziert.

    

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik