EKO PATROL w Goleniowie

9 lipca 2022
EKO PATROL w Goleniowie

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Dziś w Goleniowie odbyła się gra terenowa pn. “EKO PATROL” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dmuchawiec Goleniów. Grupy liczące łącznie 32 dzieci wraz z opiekunami rywalizowały ze sobą w rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Organizatora, Nadleśnictwo Goleniów, Państwową Straż Pożarną w GoleniowieSanpid oraz  sprzątały Puszczę Goleniowską.  Podczas przerwy w sprzątaniu Strażacy omawiali zasady bezpieczeństwa przy gaszeniu pożarów, a Federacja Zielonych “GAJA” opowiedziała na czym polega ochrona przyrody na przykładzie realizowanych projektów, w tym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Drużyna, która zebrała największą ilość odpadów wygrała nagrodę, a każdy z uczestników na koniec otrzymał także medal, dyplom i poczęstunek.

To była doskonała zabawa połączona z edukacją i zrobieniem “dobrego uczynku” dla Puszczy Goleniowskiej!

 

EKO PATROL w Goleniowie

Całe zadanie sfinansowane z budżetu zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

    EKO PATROL w Goleniowie

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik