”Hydrozagadka – jak wygrać z suszą” – cykl szkoleń dla urzędników

18 lutego 2022
”Hydrozagadka - jak wygrać z suszą” - cykl szkoleń dla urzędników
Fundacja Aeris Futuro serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń w ramach projektu pt. ”Hydrozagadka – jak wygrać z suszą”, który jest projektem bezpłatnym skierowanym do wszystkich urzędników z województwa małopolskiego. Główną ideą programu jest edukacja ekologiczna i budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zapraszamy przede wszystkim osoby, którym temat ekologii i pozytywnej zmiany jest szczególnie bliski.

Na cykl składa się pięć szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej publikację pt. “HYDROZAGADKA – JAK WYGRAĆ Z SUSZĄ? Ochrona oraz zwiększenie zasobów wodnych w obrębie gmin”. Na cykl składa się pięć szkoleń tematycznych:
I. Wstęp do tematu wody w terenach gminnych.
II. Dobre praktyki w ramach retencji na terenach gminnych – przykłady z praktyki.
III. Rola rolnictwa w mikroretencji.
IV. Rozwiązania małej retencji na terenach zurbanizowanych.
V. Gdzie szukać dofinansowania.
Więcej informacji i formularz rejestracji można znaleźć na stronie internetowej:

https://aerisfuturo.pl/mala-retencja-w-gminie-dobre-praktyki-i-finansowanie-szkolenie-dla-urzednikow/

”Hydrozagadka - jak wygrać z suszą” - cykl szkoleń dla urzędników


Zamknij przybornik