Masowa wycinka drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92

27 czerwca 2023
Masowa wycinka drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92

Od kilku dni trwa wycinka setek drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92, na odcinku Bolewice-Pniewy i Bolewice-Miedzichowo, związana z rozbudową drogi o ścieżkę rowerową i kanał technologiczny. Wycinane są zdrowe, wieloletnie lipy i klony, w tym drzewa o wymiarach pomnikowych. W miejscowości Grońsko plany wycinki obejmują 17 lip o wysokości 20-30 metrów i obwodzie w pierśnicy równym od 220 do 250 cm. Wycinka odbywa się w okresie lęgowym ptaków i budzi duże zaniepokojenie i opór okolicznych mieszkańców, władz gminy i lokalnych polityków, którzy starają się zatrzymać wycinkę. O sprawie zawiadomiona została Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Apelujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do której należy zarząd i ochrona drzew w pasie drogowym, o pilną interwencję w tej sprawie – wstrzymanie wycinki i rozważenie alternatywnych, przyjaznych przyrodzie i mieszkańcom rozwiązań.

Masowa wycinka drzew wzdłuż Drogi Krajowej 92

Zdjęcia: Grzegorz Koźmiński.


Zamknij przybornik