Ostatni wypas owiec w projekcie INT162 rozpoczęty

8 września 2022
Ostatni wypas owiec w projekcie INT162 rozpoczęty

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Z początkiem tygodnia w miejscowości Staffelde rozpoczął się ostatni cykl jesiennego wypasu na murawach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Przez najbliższe tygodnie stado owiec przemieszczane będzie kwaterowo wzdłuż pasa granicznego miejscowości Neurochlitz, Pargowo,  Neu-Rosow, Ladenthin, Pomellen i Barnisław.

Obecny wypas jest “rekompensatą” za rok 2020, podczas którego – z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 – nie udało się w pełni zrealizować działania. Tak jak poprzednio, wypasane zwierzęta są krzyżówkami  ras mięsnych bądź należą do zagrożonej wyginięciem rasy Coburg. Tym razem stado jest wspomagane przez 18 kóz rasy Burskiej, ale w porównaniu do ubiegłych lat niedojady nie będą już dokaszane.

Kwatera wypasu jest ogrodzona pastuchem elektrycznym i tablicami informacyjnymi dlatego bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, a także o niedokarmianie i niepłoszenie zwierząt!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

Das Weidegebiet ist mit einem Elektrozaun und Informationstafeln abgegrenzt. Deshalb werden alle gebeten, die Tiere nicht zu füttern oder zu verscheuchen!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik