Konferencja: Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

29 lutego 2020
Konferencja: Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Celem konferencji, która odbędzie się 12 marca 2020 r., jest podkreślenie społecznego i ekonomicznego znaczenia wolontariatu w odniesieniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W obliczu rosnących wyzwań społecznych, którym często instytucje w państwach członkowskich UE nie są w stanie sprostać, wolontariusze mogą skutecznie wesprzeć realizację tych celów, ponieważ są w stanie odpowiadać na potrzeby społeczne szybciej i efektywniej, niż instytucje publiczne.

Konferencja: Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Program konferencji obejmie następujące obszary tematyczne: (1) aktualny stan wolontariatu w Unii Europejskiej i w Polsce oraz wdrażanie w tym w kontekście konkluzji Rady z 2011 r., (2) wsparcie organizacji i wolontariuszy przez instytucje publiczne, (3) wolontariat międzynarodowy, (4) przemiany społeczne i ich wpływ na rozwój nowych form działalności wolontariackiej.

Szczegółowy Program i dodatkowe informacje na temat Konferencji dostępne są na regularnie aktualizowanej stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja na konferencję dostępna jest tutaj. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 Marca 2020.

Data: 12 marca 2020 r., w godz. 9.30–17.15
Rejestracja rozpocznie się o 8.15

Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 Warszawa,


Zamknij przybornik