Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19

Schutzmaßnahmen auf Trockenrasenflächen im Rahmen des Projekts INT162 aufgrund von COVID-19 unterbrochen.

25 kwietnia 2020
Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19

Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19

Epidemia koronawirusa wprowadziła wiele utrudnień nie tylko dla ludzi. Obwiązujące przepisy ograniczające możliwość przemieszczania się osób oraz przekraczanie polsko-niemieckiej granicy bez narażania się na kwarantannę wstrzymały czynną ochronę przyrody w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Zaplanowany na pierwsze półrocze 2020 r. transgraniczny wypas owiec w miejscowościach Neurochlitz – Pargowo – Staffelde oraz Ladenthin – Pomellen – Barnisław, na łącznej powierzchni powyżej 26 ha, nie dojdzie do skutku. Zgodnie z harmonogramem projektu, coroczny wypas rotacyjny/ kwaterowy miał być prowadzony w dwóch cyklach – wiosennym (IV/V) i jesiennym (VII/VIII) z przestrzeganiem 6-8-tygodniowych przerw w spasaniu.

W bieżącym roku wypas ograniczony zostanie tylko do jednego cyklu jesiennego.

 

Ochrona czynna muraw kserotermicznych projektu INT162 wstrzymana z uwagi na COVID-19

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Die Coronavirus-Epidemie hat nicht nur für Menschen viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die geltenden Vorschriften zur Einschränkung des Personenverkehrs und zum Überschreiten der deutsch-polnischen Grenze ohne Quarantäne bewirkten die Unterbrechung der aktiven Naturschutzmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet”.

Die für die erste Hälfte des Jahres 2020 geplante grenzüberschreitende Schafbeweidung in Neurochlitz – Pargowo – Staffelde und Ladenthin – Pomellen – Barnisław, auf einer Gesamtfläche von mehr als 26 ha, wird nicht stattfinden. Nach dem Projektzeitplan sollte die jährliche Rotations-/Umtriebsbeweidung in zwei Zyklen durchgeführt werden – Frühling (IV/V) und Herbst (VII/VIII) mit 6-8-wöchigen Weidepausen.

Im laufenden Jahr wird die Beweidung auf nur einen Herbstzyklus beschränkt.

 

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik