Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

19 maja 2021
Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

W dniu 19 maja 2021 odbyło się trzecie z sześciu szkoleń praktycznych w ramach cyklu „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych”. W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.
Tematem szkolenia 19 maja br. były „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”  przedstawione przez Pana dr hab. Dariusza Wysockiego, prof. US / Uniwersytet Szczeciński.

Uczestnicy zostali przywitani przez Prezesa Federacji Zielonych „GAJA” Pana dr inż. Jakuba Skorupskiego – Koordynatora projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności, przez Pana Carla Moritza Bandta – przedstawiciela Powiatu Vorpommern-Greifswald, koordynatora niemieckiego komponentu projektu  Aleje jako ostoje bioróżnorodności.

Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych” Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy nagrane przez p. prof. Wysockiego w terenie.

Relacja z trzeciego szkolenia praktycznego „Cenne i rzadkie gatunki zwierząt kręgowych, w tym głównie awifauny, występujących w alejach przydrożnych”

Prezentacja ze szkolenia dostępna jest tutaj w językach polskim i niemieckim zamieszczona zostanie do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności

oraz tutaj w wersji polskiej: Cenne-i-rzadkie-gatunki-zwierzat-kregowych-PL i niemieckiej: Cenne-i-rzadkie-gatunki-zwierzat-kregowych-DE

Kolejne szkolenie pn. „Pielęgnacja młodych drzew, poniżej 20 lat” poprowadzą państwo Maria Köpnick i Robert Köpnick / Gutachterbüro Baumfuchs oraz Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. „LVGA Großbeeren“ w dniu 2 czerwca 2021 r.

 

Organizatorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142      „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

 

Sponsorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142              „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142  „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142


Zamknij przybornik