Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi – zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.

Внедрение наилучших практик охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси - ПРИГЛАШАЕМ на онлайн конференцию 28 сентября 2021 года

22 września 2021
Modelowy program podnoszenia wiedzy rolników o Zwykłej Dobrej praktyce Rolniczej jako wdrażanie acquis UE w zakresie środowiska” (2007)

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.   Zapraszamy specjalistów z zakresu rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz ochrony środowiska w rolnictwie, aktywistów i wolontariuszy pracujących na rzecz promocji i wdrażania zasad ochrony środowiska w rolnictwie, reprezentantów społeczności lokalnych, rolników i wszystkich zainteresowanym. Celem webinarium jest wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi.Data wydarzenia: 28 września 2021 r., godz. 10:00-16:00 organizowane na platformie ZOOM (link przesłany zostanie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w wydarzeniu).

PROGRAM:

Językami konferencji są polski i rosyjski. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.
Aby wziąć udział w webinarium należy przesłać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres jakub.skorupski@gajanet.pl, do dnia 27 września br.

Organizatorem webinarium jest Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA“.

Rola organizacji pozarządowych w wypracowywaniu, promocji i wdrażaniu najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie w Polsce i w Białorusi - zaproszenie na webinarium 28.09.2021 r.


  Пригашаем специалистов в области устойчивого и органического сельского хозяйства, охраны окружающей среды, волонтёров, представителей местных сообществ, фермеров и всех заинтересованных лиц.
Цель вебинара – обмен знаниями и передача опыта в разработке, продвижении и внедрении передовых практик в области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Польше и Беларуси.

Дата мероприятия: 28 сентября 2021 года, 10:00 – 16:00, Вы получите ссылку на ZOOM на указанный Вами адрес электронной почты.
Организатор НЕ будут вести запись вебинара.

Предварительная программа:

Языки конференции – польский и русский. Будет обеспечен перевод.
Для участия в вебинаре просьба заполнить короткую форму https://forms.gle/eNqQaszJKxwaL6F79 не позднее 26 сентября 2021 года
Участие в конференции бесплатное.

Организатор – Федерация зелёных «Гайа» (Польша).

Zamknij przybornik