Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162

Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Raubtierangriffen im Projekt INT162

9 września 2021
Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed atakiem drapieżników w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jak pisaliśmy już pod koniec maja br., oprócz wypasu owiec w pasie granicznym miejscowości Barnisław, Pargowo (po stronie polskiej), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (po stronie niemieckiej), w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162) od 2020 r. prowadzony jest także wypas owiec w rezerwacie Radewitzer Heide w powiecie Vorpommern-Greifswald, Meklemburgii Pomorza-Przedniego.

Wypas ten jest realizowany nieodpłatnie przez gospodarstwo rolne, a sama jego realizacja została uwarunkowana sfinansowaniem w ramach projektu INT162 posadowienia trwałego grodzenia zabezpieczającego stado przed drapieżnikami.  Rolnicy z miejscowości Penkun i okolic skarżą się na agresywność drapieżników w tym regionie, a każdorazowy wypas owiec, kóz i bydła wymaga podejmowania dodatkowych środków ostrożności i ciągłej obecności pasterza.

Tegoroczny wypas owiec będących krzyżówkami rasy Skudde z terenu rezerwatu Radewitzer Heide:

 

Więcej o metodach zabezpieczeń zwierząt gospodarskich przed wilkami mogą Państwo poczytać w Poradniku wydanym w 2020 r. przez Stowarzyszenie dla Natury „WILK” – dokument dostępny jest w języku polskim bezpośrednio TUTAJ lub na stronie internetowej: https://www.polskiwilk.org.pl/images/pliki/2020_Poradnik_och_zwierz_hod.pdf.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Wie wir bereits Ende Mai dieses Jahres geschrieben haben, wird außer der Schafbeweidung im Grenzstreifen bei Barnisław, Pargowo (auf der polnischen Seite), Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz (auf der deutschen Seite) im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet (INT162) seit 2020 auch die Schafbeweidung im Naturschutzgebiet Radewitzer Heide im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern betrieben.

Diese Beweidung wird von der Landwirtschaft unentgeltlich durchgeführt und ist an die Bedingung geknüpft, dass im Rahmen des Projekts INT162 Mittel für die Errichtung eines dauerhaften Zauns zum Schutz der Herde vor Raubtieren finanziert wird. Die Landwirte in Penkun und Umgebung beklagen sich über die Aggressivität der Raubtiere in dieser Region, und jedes Mal bedarf die Beweidung ihrer Schafe, Ziegen und Rinder besonderer Vorsichtsmaßnahmen und der ständigen Anwesenheit eines Hirten.

Schafe, mit denen in diesem Jahr beweidet wird, sind Kreuzungen der Rasse Skudde aus dem Gebiet des Naturschutzgebiets Radewitzer Heide:

Mehr zu den Methoden der Absicherung der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Wölfen können Sie in dem im Jahre 2020 vom Verein Stowarzyszenie dla Natury „WILK” – nur in der polnischen Sprache herausgegebenen Ratgeber direkt HIER oder auf der Webseite: https://www.polskiwilk.org.pl/images/pliki/2020_Poradnik_och_zwierz_hod.pdf lesen.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik