Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162

Resultate der Pflegemaßnahmen auf den im Projekt INT162 erfassten Trockenrasen

2 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

To już kolejna wiosna na murawach kserotermicznych poddawanych zabiegom koszenia, usuwania krzewów i wypasowi owiec w projekcie pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Jak widać na załączonych zdjęciach – zabiegi ochronne przynoszą spodziewane efekty :).

Płaty muraw w pasie przygranicznym gminy Kołbaskowo, parku “Dolina Miłości” oraz rezerwatach przyrody “Stary Przylep” i “Brodogóry” wyglądają coraz piękniej i “bogaciej”. Chociaż tereny te w kolorowe łąki  przemienią się dopiero na przełomie maja i czerwca, to już coraz liczniej widać na nich pierwiosnki lekarskie, strace wiosenne, szałwie łąkowe i wężymordy stepowe. Jest to też okres, w którym najłatwiej wypatrzyć możemy sasanki łąkowe.

Z uwagi na trwający długi weekend majowy i sprzyjające warunki pogodowe zachęcamy do odwiedzenia tych miejsc (w rezerwatach tylko po drogach publicznych!).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 


Dies ist bereits das nächste Frühjahr auf den Trockenrasen, die im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” gemäht, entbuscht und von Schafen beweidet werden. Wie man auf den beigefügten Fotos sehen kann, bringen die Schutzmaßnahmen die erwarteten Ergebnisse).

Die Trockenrasenflächen im Grenzstreifen der Gemeinde Kołbaskowo, im Park „Tal der Liebe” und in Naturschutzgebieten „Stary Przylep” und „Brodogóry” sehen immer schöner und “reicher” aus. Obwohl sich diese Gebiete erst Ende Mai und Anfang Juni in bunte Wiesen verwandeln, sind bereits jetzt Echte Schlüsselblume, Frühlings-Greiskraut, Wiesensalbei und Rote Schwarzwurzel in zunehmender Zahl zu sehen. Dies ist auch die Zeit, in der wir die Wiesenküchenschellen am leichtesten entdecken können.

Das lange Wochenende im Mai und die günstigen Wetterbedingungen bieten die Gelegenheit, diese Standorte (in den Naturschutzgebieten nur auf öffentlichen Straßen!) zu besuchen.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik