Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162

2 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

To już kolejna wiosna na murawach kserotermicznych poddawanych zabiegom koszenia, usuwania krzewów i wypasowi owiec w projekcie pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. Jak widać na załączonych zdjęciach – zabiegi ochronne przynoszą spodziewane efekty :).

Płaty muraw w pasie przygranicznym gminy Kołbaskowo, parku „Dolina Miłości” oraz rezerwatach przyrody „Stary Przylep” i „Brodogóry” wyglądają coraz piękniej i „bogaciej”. Chociaż tereny te w kolorowe łąki  przemienią się dopiero na przełomie maja i czerwca, to już coraz liczniej widać na nich pierwiosnki lekarskie, strace wiosenne, szałwie łąkowe i wężymordy stepowe. Jest to też okres, w którym najłatwiej wypatrzyć możemy sasanki łąkowe.

Z uwagi na trwający długi weekend majowy i sprzyjające warunki pogodowe zachęcamy do odwiedzenia tych miejsc (w rezerwatach tylko po drogach publicznych!).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik