Konferencja „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” online już 28.10.2020 r.

22 października 2020
Konferencja „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” online już 28.10.2020 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji podsumowującej projekt „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”, która przeprowadzona zostanie zdalnie w dniu  28.10.2020 godzina 9:50.

W programie zagadnienia z zakresu:

  • Zagrożenia klimatyczne mogące mieć wpływ na zdrowie
  • Czy zmiany wskaźnikow klimatycznych w Polsce potwierdzają zauważalne symptomy zmieniającego się klimatu?
  • Występowanie patogenów wodopochodnych jako zagrożenie klimatozależne
  • Zastosowanie testów molekularnych i serologicznych do wykrywania zakażeń bakteriami Legionella
  • Występowanie bakterii Legionella w próbkach środowiskowych
  • Legionelloza, LZP (legionellozowe zapalenie płuc)​
  • Patogenne gatunki Vibrio jako nowy czynnik ryzyka zakażeń występujący w Polsce
  • Klimatozależne zmiany w populacjach kleszczy a rozprzestrzenianie się i zróżnicowane przenoszonych przez nie patogenów
  • Nagłe zdarzenia pogodowe i zjawiska ekstremalne a zagrożenia zdrowotne

Konferencja kierowana jest przede wszystkim dla: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Jednostek ochrony zdrowia, Organów władzy samorządowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jednostek naukowych, Placówek oświatowych, Mediów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla wszystkich osób, które wezmą udział w konferencji PZH przygotował certyfikat potwierdzający udział, który otrzyma każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety na stronie internetowej: https://www.klimatazdrowie.pl/

loga strona pzh-kopia_Obszar roboczy 1.p


Zamknij przybornik