Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 2

17 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 2

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jak pisaliśmy w jednej z poprzednich aktualności – murawy kserotermiczne przemieniają się w kolorowe łąki na przełomie maja i czerwca. Dopiero od połowy maja zaczyna sezon wegetacyjny roślin ciepłolubnych. Oto jeden z takich przykładów, a mianowicie płat murawy w Mętnie.

Po przekwitniętych żółtych pierwiosnkach barwy siedliska zdominował błękit. Praktycznie 1/3 całej murawy porasta obecnie len zwyczajny (Linum usitatissimum),

a pomiędzy nim widać zarazy przytuliowe (Orobanche caryophyllacea)

oraz pojedyncze szałwie łąkowe (Salvia pratensis)  i koniczyny pagórkowe (Trifolium montanum).

Występujące tak licznie gatunki ww. roślin  to m.in. efekt przeprowadzanych od 2020 r. zabiegów koszenia i usuwania krzewów z muraw wraz ze zgrabieniem biomasy i jej wywiezieniem poza obszar siedliska, czyli zabiegów ochronnych w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Efekt działań jest także widoczny w granicach murawy w parku naturalistyczno-krajobrazowym “Dolina Miłości”. Tutaj populację rzadkiej i prawnie chronionej ostrołódki kosmatej (Oxytropis pilosa) nie tworzy już tylko kilkanaście osobników (tak jak miało to miejsce w 2019 r.).

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik