Nowa edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych

8 listopada 2021
Nowa edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska WATCHDOG zaprasza mieszkańców północno-zachodniej Polski do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają.

Cykl szkoleniowy, do którego rekrutacja potrwa od 2 listopada do 5 grudnia  i będzie okazją, aby osoby tam działające poznały się i nawiązały współpracę. Osoby zgłaszające się do Szkoły zgłaszają się na cały cykl szkoleniowy, co oznacza, że deklarują udział we wszystkich webinariach i szkoleniach. Ważną częścią naszej Szkoły jest poznanie innych osób, które prowadzą podobne działania w innych miejscowościach.

Terminy spotkań:

Webinaria:

  • 16.12.2021. –  Wprowadzenie do kursu. Rola watchdogów w demokratycznym państwie prawa.
  • 13.01.2022 – Dostęp do informacji publicznej, a kontrola formalna (RIO, NIK)
  • 27.01.2022 – Wolność słowa.
  • 03.02.2022 – Budżet miasta i gminy.
  • 17.02..2022 – Ochrona środowiska – dostęp do informacji o środowisku.
  • 03.03.2022 – Polityka gminno-miejska: zagospodarowanie przestrzenne.
  • 17.03.2022 – Polityka gminno-miejska: gospodarowanie odpadami.
  • 8.04.2022 – narzędzia pomocne w komunikacji ze społecznością lokalną. Promocja w mediach społecznościowych.
  • 12.05.2022 – W jaki sposób w czytelny sposób przedstawiać zebrane dane?
  • 9.06.2022 – Spotkanie w grupach tematycznych.

Webinaria planowane są na godzinę 19.00. Będą trwać maksymalnie półtorej godziny.

 Spotkania stacjonarne

I Zjazd. 25– 27.02. 2022 Wprowadzenie do metodologii działań strażniczych oraz etyka działań strażniczych. Prawa człowieka i ich granice.

II Zjazd. 25-27.03.2022 Tworzenie strategii i planowanie monitoringu. Analiza prawa.

III Zjazd 22-24.04.2022 Formułowanie wniosków opartych na dowodach. Praca z emocjami i nad jakością zebranych danych. Tworzenie rekomendacji.

Spotkania stacjonarne będą zaczynane w piątek o godzinie 15.00 i kończone w niedzielę o godzinie 14.00.

Jednym z elementów Szkoły jest przeprowadzenie mini monitoringu w wybranym obszarze razem z innymi uczestnikami. Listę proponowanych obszarów, harmonogram spotkań oraz inne szczegółowe informacje o SIS znajdują się na stronie www.siecobwyatelska.pl/sis Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do udziału w Szkole!

Nowa edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych


Zamknij przybornik