Projekt BIO zatwierdzony!

3 kwietnia 2024
Projekt BIO zatwierdzony!

Z przyjemnością informujemy, że wraz z Fundacją NATURA POLSKA oraz  Arbeitsinitiative Leschin e.V. otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu na kolejny projekt – BIO – RAZEM DLA BIORÓŻNORODNOSCI – transgraniczne rozwiązania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

26-27.03.2024 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg Brandenburia = Polska podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu BBPL10025 – BIO, którego partnerem wiodącym będzie Fundacja NATURA POLSKA, zaś Federacja Zielonych „GAJA” oraz Arbeitsinitiative Leschin e.V. będą pełnić rolę partnerów projektu.

Głównym celem projektu jest zachowanie i poprawa transgranicznej bioróżnorodności obszaru wsparcia poprzez szereg działań, w tym opracowanie i wdrożenie nowych, transgranicznych rozwiązań pilotażowych oraz działań edukacyjnych dla zwiększenia świadomości władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Naszą rolą będzie opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu ochrony alej przydrożnych na polsko-niemieckim pograniczu poprzez zinwentaryzowanie i rozpoznanie ich zasobów przyrodniczych, działania ochronne i pielęgnacyjne w alejach przydrożnych oraz wypracowanie standardów dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych polsko-niemieckiego pogranicza i transfer wypracowanego know-how.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik