Kluczem organizacji pozarządowych skupionych wokół ochrony Morza Bałtyckiego będzie zrewidowany BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA (BSAP).

3 marca 2020
Kluczem organizacji pozarządowych skupionych wokół ochrony Morza Bałtyckiego będzie zrewidowany BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA (BSAP).

W procesie aktualizacji bałtyckiego planu działania HELCOM organizacje pozarządowe w całym regionie Morza Bałtyckiego  wspólnie sformułowały zalecenia dotyczące wszystkich tematów obecnego BSAP, które powinny zostać uwzględnione przez sygnatariuszy HELCOMu.

Dokument przygotowany przez Coalition Clean Baltic (której członkiem jest Federacja Zielonych “GAJA”) wraz z WWF Baltic Ecoregion Programme, zwany “Bałtyckim Shadow Plan”, przedstawiony został dziś 3 marca 2020 r. na konferencji zainteresowanych stron HELCOM. Zawarte w nim zalecenia mają uzupełniać i zmieniać obecne działania w taki sposób, aby zrealizowany został główny cel założycielski BSAP, tj.: „Przywrócenie bałtyckiego środowiska morskiego do dobrego stanu ekologicznego do 2021 r.”

Obecny plan został przyjęty w 2007 r. przez wszystkie kraje otaczające Morze Bałtyckie. Pomimo ambitnych planów i obietnic ochrony i przywrócenia środowiska morskiego Bałtyku do 2021 r., sygnatariusze są jeszcze daleko od osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z najnowszą oceną realizacji HELCOM z 2018 r., spośród 177 ocenionych działań i zaleceń tylko 24% działań krajowych zostało zakończonych, 60% częściowo zrealizowanych, a 68% wspólnych działań zgłoszono jako zakończone.
„Zmiana stanu środowiska Morza Bałtyckiego będzie wymagać od ministrów HELCOM, aby zaktualizowany plan wymagał rygorystycznych działań od umawiających się stron oraz ogólnie większego zaangażowania krajów bałtyckich w osiągnięcie tego celu. Należy podjąć konkretne wysiłki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, aby osiągnąć wyniki, które powstrzymają kurczącą się różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego ”, mówiła Ottilia Thoreson, dyrektor programowa w WWF Baltic Ecoregion Program.

“Bałtycki Shadow Plan” przekazuje zalecenia organizacji pozarządowych dla ministrów HELCOM, które mają zasadnicze znaczenie dla przywrócenia morza do dobrego stanu środowiska, wspierania rozwoju społeczności przybrzeżnych i zwiększenia odporności na zmiany klimatu. W miarę upływu terminu do 2021 r. kraje muszą starać się stawić czoła obecnym wyzwaniom na Bałtyku i poczynić wystarczające postępy, aby osiągnąć wymogi globalnych ram prawnych w ramach globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz zmienionej Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD), które pozostają w dużej mierze nieosiągalne.

W naszej deklaracji społeczeństwa obywatelskiego na temat zdrowia ekosystemów Morza Bałtyckiego wyjaśniamy, że mieszkańcy regionu bałtyckiego są sfrustrowani i rozczarowani brakiem działania poszczególnych krajów. Społeczeństwo obywatelskie jest wystarczająco kompetentne, aby być traktowane jako równorzędny partner, być odpowiednio wysłuchane i konsultowane oraz aby móc wnieść wkład w politykę. Dzięki planowi cieni możemy powiedzieć NIE, aby tolerować wszelkiego rodzaju antropogeniczne wpływy na ekosystem bałtycki, wzywając rządy do poważnego wywiązania się ze swoich zobowiązań ”, mówił Mikhail Durkin, Sekretarz Wykonawczy CCB.
Nadchodząca dekada będzie miała decydujący wpływ na stan różnorodności biologicznej. Należy podjąć działania już teraz, dlatego też poproszono ministrów HELCOM o uwzględnienie naszych zaleceń podczas procesu aktualizacji Planu działania dla Morza Bałtyckiego. Wezwano także wszystkie kraje bałtyckie do przyspieszenia i przyspieszenia wdrażania polityk ochrony przyrody.

 

Z treścią “Bałtyckiego Shadow Plan” (w wersji angielskiej) można zapoznać się tutaj: The Baltic Shadow Plan

Więcej informacji na stronie: https://www.cbd.int/

 


Zamknij przybornik