Wiosenny wypas w obszarze przygranicznym projektu INT162 zakończony

Die Frühjahrsbeweidung im Grenzgebiet im Projekt INT162 ist beendet

18 maja 2021
Wiosenny wypas w obszarze przygranicznym projektu INT162 zakończony

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Pierwszy tegoroczny cykl wypasu w obszarze przygranicznym projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polskoniemieckim obszarze przygranicznym” został zakończony. Stado liczące ponad 200 owiec przemieszczało się i było wypasane w przenośnych kwaterach począwszy od obszarów Staffelde i Neu Rossow (w Brandenburgii) przez Pargowo i Barnisław (po stronie polskiej) oraz Pomellen i Ladenthin (w Meklemburgii Pomorzu-Przednim).

Było to jedno z działań ochrony czynnej realizowane w ramach ww. projektu. Z uwagi na niskie temperatury w kwietniu, roślinności zielnej było niewiele i zwierzęta w przyśpieszonym tempie przemieszczały się pomiędzy kwaterami. Głównym efektem działania było więc wzruszenie gleby i zalegającego na niej wojłoku (tj. grubej warstwy starych traw przypominających „dywan”). Teraz typowa roślinność ciepłolubna będzie miała większy dostęp światła słonecznego do gleby oraz możliwość kiełkowania i dalszego rozwoju.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Der diesjährige erste Beweidungszyklus im Grenzgebiet im Rahmen des Projektes “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” ist beendet. Eine Herde von mehr als 200 Schafen zog und weidete nach dem Umtriebs-Verfahren, und zwar angefangen in den Gebieten bei Staffelde und Neu Rossow (in Brandenburg) über Pargowo und Barnisław (auf polnischer Seite) sowie Pomellen und Ladenthin (in Mecklenburg-Vorpommern).

Es war eine der aktiven Schutzmaßnahmen, die im Rahmen des oben genannten Projekts durchgeführt werden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen im April gab es nur wenig krautige Vegetationen, und die Tiere zogen mit hohem Tempo zwischen den Weideflächen. Der Haupteffekt der Maßnahme war also die Lockerung des Bodens und der Flies-Schicht (d.h. der teppichähnlichen Schicht von alten Gräsern). Jetzt steht der typischen wärmebedürftigen Vegetation mehr Sonnenlicht zur Verfügung und sie hat die Möglichkeit, zu keimen und sich weiter zu entwickeln.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik