Konferencja informująca o zbliżającym się rozpoczęciu Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021 – 2027

Informationskonferenz zum bevorstehenden Beginn des Kooperationsprogramms Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021 – 2027

28 września 2022
Konferencja informująca o zbliżającym się rozpoczęciu Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021 – 2027

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 28.09.2022 r. w lokomotywowni w Pasewalku odbyła się konferencja pn. Porozmawiajmy o nowym Programie. Wydarzenie, przygotowane przez Wspólny Sekretariat miało na celu przekazanie cennych doświadczeń z kończącego się Programu Interreg V A i jednocześnie przedstawienie priorytetów, ważnych zmianach i nowych możliwości, jakie da nadchodzący Program Interreg V A.

Program: 2022-09-28_Konferencja informujaca_Interreg VIA_Agenda_PL

W przerwach wydarzenia odbywała się także dobrowolna prezentacja dotychczas realizowanych  działań w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  oraz Funduszu Małych Projektów w ramach ww. Programu. W zakresie Federacji Zielonych “GAJA” zaprezentowano materiały promocyjne z projektów:

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Am 28.09.2022 fand im Lokomotivdepot in Pasewalk eine Konferenz mit dem Titel „Lasst uns über das neue Programm sprechen” statt. Die vom Gemeinsamen Sekretariat vorbereitete Veranstaltung zielte darauf ab, wertvolle Erfahrungen aus dem abgeschlossenen Interreg V A-Programm auszutauschen und gleichzeitig die Prioritäten, wichtigen Veränderungen und neuen Möglichkeiten, die das kommende Interreg VI A Programm bieten wird, zu präsentieren.

Programm: 2022-09-28_Infoveranstaltung_Interreg VIA_Agenda_DE.

In den Pausen der Veranstaltung fand auch eine freiwillige Präsentation der bisher durchgeführten Aktivitäten im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen und des Fonds für kleine Projekte im Rahmen des vorgenannten Programms statt. In Bezug auf die Föderation der Grünen “GAJA” wurde Werbematerial zu folgenden Projekten vorgestellt:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik