Konferencja informująca o zbliżającym się rozpoczęciu Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021 – 2027

28 września 2022
Konferencja informująca o zbliżającym się rozpoczęciu Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021 – 2027

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 28.09.2022 r. w lokomotywowni w Pasewalku odbyła się konferencja pn. Porozmawiajmy o nowym Programie. Wydarzenie, przygotowane przez Wspólny Sekretariat miało na celu przekazanie cennych doświadczeń z kończącego się Programu Interreg V A i jednocześnie przedstawienie priorytetów, ważnych zmianach i nowych możliwości, jakie da nadchodzący Program Interreg V A.

Program: 2022-09-28_Konferencja informujaca_Interreg VIA_Agenda_PL

W przerwach wydarzenia odbywała się także dobrowolna prezentacja dotychczas realizowanych  działań w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  oraz Funduszu Małych Projektów w ramach ww. Programu. W zakresie Federacji Zielonych “GAJA” zaprezentowano materiały promocyjne z projektów:

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Programm: 2022-09-28_Infoveranstaltung_Interreg VIA_Agenda_DE

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik