Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina (2021-2022)

Opis projektu:

Działania w projekcie:

  • – opracowanie wspólnej metodologii monitoringu wybranych, wskaźnikowych gatunków ptaków,
  • – organizacja seminarium nt. unifikacji systemu monitoringu ptaków w niemieckiej i polskiej części regionu Zalewu Szczecińskiego,
  • – wspólne, polsko-niemieckie liczenie ptaków lęgowych na pograniczu gmin Dobra, Kołbaskowo i Szczecin oraz ptaków migrujących i zimujących w rejonie Zalewu Kamieńskiego i Dziwnej,
  • – organizacja konferencji prezentującej wyniki projektu p.n.: „Perspektywy polsko-niemieckiego monitoringu ptaków w rejonie ujścia Odry”.

 

Czas realizacji: 2021 – 2022

Dokument do pobrania – Raport końcowy z polsko-niemieckiego monitoringu populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry i lęgowych w sezonie 2021/2022:

POLSKO-NIEMIECKI MONITORING POPULACJI PTAKÓW MIGRUJĄCYCH I LĘGOWYCH

 

Partnerzy projektu:                                                                                                                                                 Partner wspierający:

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.  "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r. "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.

Źródła finansowania:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

 

Aktualności:

 

Zamknij przybornik