Konferencja 07.09.2022 “Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry”

10 sierpnia 2022
Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” oraz Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. “VLAMV”, przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zapraszają na Konferencję organizowaną w ramach projektu „Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”.

Jest to konferencja kończąca i podsumowująca projekt, podczas której zostaną omówione wyniki liczeń ptaków, różnice w monitoringu po stronie polskiej i niemieckiej oraz perspektywy ujednolicenia systemu monitoringu i podjęcie wspólnych działań.

Program Konferencji i Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy_wersja edytowalna

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 sierpnia do godz. 12:00 na adres: aneta.kozlowska@gajanet.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału ornitologów, ekspertów w dziedzinie monitoringu środowiska, przedstawicieli stowarzyszeń ekologicznych oraz wszystkich zainteresowanych. Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje na temat Konferencji otrzymają Państwo pod adresem e-mail: aneta.kozlowska@gajanet.pl

Partnerzy projektu:

Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"

 

Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"

 

Partner wspierający:

Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"

Finansowanie:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"


Zamknij przybornik