Raport końcowy z polsko-niemieckiego monitoringu populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry i lęgowych w sezonie 2021/2022

4 października 2022
Raport końcowy z polsko-niemieckiego monitoringu populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry  i lęgowych w sezonie 2021/2022

Polecamy lekturę raportu podsumowującego realizację projektu pn. “Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina“, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. i przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w zakładce dotyczącej projektu (plik pdf)

Raport końcowy z polsko-niemieckiego monitoringu populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry  i lęgowych w sezonie 2021/2022

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.  "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r. "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.


Zamknij przybornik