“Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry”- relacja z konferencji

14 września 2022
Ujednolicenie monitoringu ornitologicznego  w polskiej i niemieckiej  części Zalewu Szczecińskiego  - webinarium już 07.07.2022

W dniu 07.09.2022 r. w Szczecinie odbyło się wydarzenie podsumowujące realizację projektu pn. “Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina“, realizowanego ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki transgranicznego monitoringu ptaków przeprowadzone przez stronę polską i niemiecką w rejonie ujścia Odry w sezonie 2021/2022, przedstawiono różnice w metodyce monitoringu po obu stronach oraz omówiono perspektywy ujednolicenia liczeń i możliwości podjęcia wspólnych działań. 

Prezentacje prelegentów:

Wprowadzenie do projektu Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry oraz w obszarze przygranicznym na zachód od Szczecina – Jakub Skorupski, Federacja Zielonych „GAJA”

1. J. Skorupski Wprowadzenie – Einführung

Granice dzielą, natura łączy, czyli po co nam transgraniczny monitoring ornitologiczny w rejonie ujścia Odry? – Jacek Kaliciuk, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

2. J. Kaliciuk Natura łączy – Natur verbindet

2a. J. Kaliciuk Ptaki lęgowe – Brutvögel

Wyniki wspólnego polsko-niemieckiego monitoringu ornitologicznego w sezonie 2021/2022 w rejonie Zalewu Szczecińskiego – Paweł Stańczak, Federacja Zielonych „GAJA” & Marcel Tenhaeff, Verein für Landschaftspflege und Artenschutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V.

3 P. Stańczak Wyniki PL – Ergebnisse PL

4. M. Tenhaeff 1. Wyniki DE – Ergebnisse DE 

5. M. Tenhaeff 2. Wyniki DE – 2. Ergebnisse DE

Digitalizacja transgranicznych danych monitoringu ornitologicznego – Gilbert Schulz, Verein für Landschaftspflege und Artenschutz w Mecklenburg-Vorpommern e.V.

6. G. Schulz Digitalizacja – Digitaliezierung

Przegląd rozbieżności w systemach monitoringu ornitologicznego po obu stronach granicy w rejonie ujścia Odry–Jakub Skorupski, Federacja Zielonych „GAJA”

7. .J. Skorupski Różnice – Unterschiede

Udział wolontariuszy w monitoringu ornitologicznym jako przykład nauki obywatelskiej – Dominique van Eick, Verein für Landschaftspflege und Artenschutz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim e.V.

8. Wolontariusze – Freiwilligen

Monitoring ornitologiczny w Zatoce Greifswalder – Florian Hoffmann, WWF Deutschland, Büro Stralsund

9. WWF

Wydarzenie skierowane było do ornitologów, ekspertów w dziedzinie monitoringu środowiska, przedstawicieli stowarzyszeń ekologicznych oraz wszystkich zainteresowanych.

Partnerzy projektu:                                                                                                            Partner wspierający:

Federacja Zielonych GAJA  Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"    Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Konferencja 07.09.2022 "Polsko-niemiecki system transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry"


Zamknij przybornik