„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” – relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

13 kwietnia 2021
Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

W dniu 31 marca 2021 r. odbyło się pierwsze z sześciu szkoleń praktycznych „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” realizowanych w ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, finansowanego dzięki Programowi Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności.

W związku z sytuacją epidemiczną  wydarzenie zostało zorganizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.

Tematem szkolenia 31 marca br. była „Waloryzacja przyrodnicza alej przydrożnych – cenne i rzadkie gatunki grzybów, w tym porostów”  przedstawiona przez Pana dr Piotra Grochowskiego Eksperta przyrodniczego, starszego wykładowcę w Zakładzie  Nauk Biologicznych Gorzowskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Szkolenie składało się z części wykładowej z prezentacją multimedialną oraz części praktycznej, podczas której wyświetlone zostały filmy nagrane przez p. dr Grochowskiego w terenie.

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

Moderatorem szkolenia był Prezes Federacji Zielonych „GAJA” dr inż. Jakub Skorupski – Koordynator projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności.

W szkoleniu uczestniczyło 51 osób z Niemiec i z Polski. Podczas szkolenia zapewnione było tłumaczenie na j. niemiecki. Uczestnicy mogli zadawać pytania, na które p. dr Grochowski odpowiadał w trakcie przerw między panelami oraz na zakończenie części praktycznej.

Drugie szkolenie – również w formie zdalnej – odbędzie się 28 kwietnia br. Tematem przewodnim będzie „Wycena wartości dendrologicznej zabytkowych alej przydrożnych
oraz ich rewaloryzacja i rekonstrukcja”
którą przedstawi dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Organizatorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142      „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

 

 

Sponsorzy:

„Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142              „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142  „Aleje przydrożne – planowanie, utrzymanie, diagnoza stanu zdrowotnego drzew oraz waloryzacja walorów przyrodniczych” - relacja ze szkolenia w ramach projektu INT142

 


Zamknij przybornik