Owce dotarły do Pargowa – projekt INT162

Schafe kamen nach Pargowo – Projekt INT162

26 listopada 2020
Owce dotarły do Pargowa - projekt INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Niecodzienny widok czeka na użytkowników ścieżki rowerowej wiodącej z Pargowa do Staffelde. Od wczoraj w pasie granicznym z murawami kserotermicznymi wypasane są tam owce. To kolejny etap realizacji zabiegów ochrony czynnej w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Zwierzęta należą raczej do płochliwych, więc aby je zaobserwować należy zachować spokój i okazać nieco cierpliwości. Trzeba także uważać na grodzenie kwater wypasu z pastuchem elektrycznym.

W przyszłym tygodniu, stado będzie także widoczne z punktu widokowego w Pargowie.

Dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie nie wybierają się w okolice Pargowa bądź Staffelde zamieszczamy poniższą galerię:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         Owce dotarły do Pargowa - projekt INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Eine ungewöhnliche Ansicht erwartet die Nutzer des Radweges, der von Pargowo nach Staffelde führt. Seit gestern weiden dort Schafe im Grenzstreifen auf den Trockenrasen. Dies ist eine weitere Etappe der Umsetzung der aktiven Schutzmaßnahmen im Rahmen des Projekts “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet“.

Die Tiere sind ziemlich scheu, so dass man ruhig bleiben und etwas Geduld zeigen muss, um sie beobachten zu können. Man muss auch aufpassen, weil die Weideflächen mit Elektrozaun eingefriedet sind.

Nächste Woche wird die Herde auch vom Aussichtspunkt Pargowo sichtbar sein.

Für alle, die in der nächsten Zeit sich nicht nach Pargowo oder Staffelde begeben, bieten wir die nachstehende Galerie:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik