Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego – webinarium już 07.12.2021 r.

22 listopada 2021
Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego - webinarium już 07.12.2021 r.
Stowarzyszenie Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. “VLAMV” oraz Federacja Zielonych „GAJA” przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego zapraszają na polsko-niemieckie seminarium organizowane w ramach projektu “Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 07 grudnia 2021, godz. 10:00-14:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Podczas webinarium zostanie omówiona wspólna metodyka liczeń oraz zostaną zaprezentowane wyniki liczeń po stronie polskiej i niemieckiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza do 05.12.2021 r. do godz. 18:00 na adres email: dvaneick@vla-mv.de

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ.

Partnerzy projektu:                                                                                                                                                Partner wspierający:

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.  "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r. "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.

Finansowanie:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.


Zamknij przybornik